Er 83 dager nok for Trine Skei Grande til å snu motgang og velgerflukt?

Beholder en av tre

2,8 prosent i juni er katastrofetall. Bare hver tredje velger fra 2013 sier at de vil stemme på Norges eldste parti som sliter tungt med populariteten.

Rett skal være rett, det er et lyspunkt i bakgrunnstallene. Ingen andre partier har en høyere andel velgere fra 2013 på gjerdet enn Venstre. Gjerdesitterne er Trine Skei Grandes fattige trøst.

Grovt sett kan Venstres velgere deles i tre jevnstore grupper: De som vil stemme på partiet igjen, de som sitter på gjerdet og de som har funnet seg et nytt parti.

For å komme over sperregrensa og ikke bli eneste venstrekvinne på tinget, må Skei Grande hente mange av gjerdesitterne tilbake. Jeg har tidligere omtalt Venstre som et svingdørparti det har skjedd ved flere valg. Problemet er der fortsatt. Venstre må ikke bare vinne gjerdesitterne. De må også vinne tilbake frafalne velgere og helst skaffe seg noen nye.

Partiet for eldre på bygda

I motsatt ende av skalaen finner vi Trygve Slagsvold Vedum med 14,5 prosent. Ingen har mer lojale velgere enn Senterpartiet. Åtte av ti velgere fra 2013 sier de vil stemme på partiet igjen, samtidig som det kommer nye velgere fra nær sagt alle kanter.

Senterpartiet henter noen flere velgere både fra regjeringspartiene og Arbeiderpartiet enn i mai, men dette er den andre målingen på rad som viser en svak nedkjøling etter et halvt år med sammenhengende opptur.

Mens Senterpartiet har solid grep om eldre velgere, sliter de med å få tak i ungdommen. Mens bare seks prosent av de spurte i sentrale kommuner sier at de vil stemme Senterpartiet er det hele 42 prosent av de spurte i kategorien «minst sentrale kommuner» som vil gjøre det samme.

Henter flere fra Høyre og Frp

Arbeiderpartiet går svakt tilbake til 32,2 prosent. 71 prosent av velgerne fra 2013 sier de vil stemme på partiet igjen. Hver tiende velger har forlatt dem til fordel for Senterpartiet, som betyr at Jonas Gahr Støre ikke blir kvitt velgerflukten til sin foretrukne samarbeidspartner.

Men Arbeiderpartiets bytteforhold med regjeringspartiene viser en netto velgergevinst som er høyere enn på målingene så langt i år.

Regjering i trøbbel

Et valgresultat som denne målingen betyr at Erna Solberg må levere fra seg nøkkelen til statsministerens kontor til Jonas Gahr Støre.

Høyre går tilbake til 22,3 prosent. 64 prosent av velgerne er lojale, og Høyre mister nå like mange tidligere velgere til Ap som til Senterpartiet. Samtidig henter Høyre færre tidligere Frp-velgere enn i mai.

Fremskrittspartiet er vinneren på junimålingen med 13,7 prosent. 65 prosent av velgerne fra 2013 sier at de vil stemme på partiet i dag.

De to regjeringspartiene har et felles problem. Oppslutningen blant eldre velgere ser ut til å være fallende.

Kampen mot sperregrensa

I tillegg til Venstre kjemper også SV og KrF en kamp mot sperregrensa. Denne gang er SV under med 3,5 og KrF over med 4,5. KrF har tre målinger over og tre under i år, SV har fire over og to under.

KrF mister noen flere tidligere velgere til Arbeiderpartiet nå enn i mai, men partiet er fortsatt blant dem som har høyest andel tidligere velgere på gjerdet. Som vanlig sliter KrF med at de henter få nye velgere.

SV er ved siden av Venstre det partiet som sliter mest med å holde på sine tidligere velgere. Som vanlig mister de flest til Arbeiderpartiet, men denne gang mister de nesten like mange til Rødt og noen til Senterpartiet.

For Rødt og MDG er tallene for små til å si noe sikkert, men også MDG ser ut til å slite med å holde på sine tidligere velgere, men Rødt er i vekst.

Hvem vinner i september?

83 dager er lang tid i politikken. I Venstre husker de garantert 1,6 prosent som var oppslutningen til partiet 18. august 2005. Ved valget i september endte Venstre på 5,9.

Den gang satt partiet i regjering. Valgresultatene kan tyde på en storstilt mobilisering i kretser som Slemdal, Ullern, Midtstuen og Vinderen, tradisjonelt gode kretser for Høyre i Oslo. Venstre gikk også markant frem i Paradis i Bergen og Stokka i Stavanger, også det normalt sterke kretser for Høyre. Spørsmålet er om partiet vil lykkes med samme mobilisering i år?

Om målingen

Partibarometeret er laget av Kantar TNS (tidligere Norsk Gallup) for TV 2. Det gir en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge, med utgangspunkt i partienes tilslutning ved Stortingsvalget 2013.

Målingen er gjennomført med personlige telefonintervjuer av 971 stemmeberettigede i tidsrommet 12. - 16. juni 2017. Utvalget veies etter kjønn, alder, geografi utdanning og partipreferanse/ velgeratferd ved siste stortingsvalg, for å redusere effekten av eventuelle utvalgsskjevheter.

75,4 prosent av de spurte oppga partipreferanse (+ 3,2). Feilmarginen er +/- 1,4 - 2,8 prosentpoeng.