Antall etterlyste i Norge er doblet på fem år:

2000 etterlyste på rømmen får penger fra NAV rett inn på konto

Over 14.000 er på rømmen og unndrar seg pågripelse eller fengselsoning.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En tilsynelatende vanlig personbil kjører sakte rundt i Oslo sentrum. Inni bilen sitter spanere fra politiet. Hver dag saumfarer de hovedstadens gater, på jakt etter etterlyste som er på frifot.

Det er nok av folk å leter etter.

– Det er nok å ta av. Vi blir ikke arbeidsledige med det første, sier en av politispanerne til TV 2.

Får støtte fra NAV

De siste fem årene har antall etterlyste doblet seg i Norge. Ifølge politiet er det i dag 14.000 som unndrar seg straffeforfølgning eller soning. Mange er svært vanskelig å finne.

– Ofte vet vi ikke om den etterlyste bor på adressen vedkommende er oppført med i folkeregisteret. Vi vet heller ikke om de i det hele tatt er i landet, sier politispaneren til TV 2.

Jobben kan være krevende. Særlig når de kriminelle har penger til å holde seg skjult i utlandet. Pengene kan stamme fra kriminell virksomhet. Men politiet vet også at flere tusen etterlyste får støtte fra NAV, mens de er på rømmen.

– Vi snakker om folk som er domfelt for grove forbrytelser, som for eksempel alvorlige kroppskrenkelser, seksuell omgang med mindreårige og voldtekt, sier politiinspektør og leder av Felles Kriminalenhet i Oslo politidistrikt, Egil Jørgen Brekke, til TV 2.

– Vi vet at mange av disse oppholder seg i utlandet, og at de der mottar støtte fra NAV samtidig som de er etterlyst. Det betyr jo at norske myndigheter finansierer personers mulighet til å unnvike norske myndigheter, sier Brekke til TV 2.

– Disse får NAV-penger på rømmen?

– Det er helt riktig, sier Brekke til TV 2.

Mange saker

Politiet har mange konkrete eksempler på saker der de vet at kriminelle etterlyste har dratt til utlandet. TV har fått innsyn i noen av dem:

  • X.X. Siktet for seksuell omgang med barn under 14 år. Han har mottatt penger fra NAV i 2017 til en utenlandsk konto. Oppholder seg sannsynligvis i Egypt eller Syria.
  • X.X. Dømt for mishandling i familieforhold. Er etterlyst for innkalling til soning i fengsel av 4 år og 3 måneder. Oppholder seg sannsynligvis i Algerie.
  • X.X. Dømt for bedrageri. Etterlyst for soning av dom på 1 år og 6 måneder i fengsel. Oppholder seg i Rwanda.
  • X.X. Etterlyst for innkalling til soning av 3 år og 6 måneder for ran, samt siktet for legemsbeskadigelse med kniv. Opplyste selv i Tingretten at han mottok penger fra NAV. Oppholder seg sannsynligvis i Algerie.
  • X.X. Dømt for overtredelse av narkotikalovgivning. Er etterlyst for soning av 3 år og 3 måneder. Opplyste selv i Tingretten at han mottok penger fra NAV. Oppholder seg sannsynligvis i UK eller Canada.

Ønsker lovendring

Nav forholder seg til dagens regelverk når det gjelder hvem de utbetaler støtte.

– Vi utbetaler ytelsene på de hjemlene vi har, sier seksjonssjef for arbeid og inntektssikring i NAV, Magne Fladby til TV 2.

Men ifølge politiet fungerer ikke dagens regelverk godt nok.

– Politiet ønsker en lovendring. Vi ønsker bedre og enklere informasjonsutveksling, og at NAV skal ha myndighet til å stanse utbetaling til de som er dømt for grove forbrytelser og oppholder seg i utlandet, sier Egil Jørgen Brekke.

Nå lover justisminister Per-Willy Amundsen å gjøre noe med saken.

– Dette er en uakseptabel problemstilling at personer som har begått straffbare handlinger, skal leve på trygd, finansiert av skattebetaleres penger. Det er jeg veldig opptatt av at vi skal gjøre noe med, og vi kommer til å gjøre noe med det, sier justisminister Per-Willy Amundsen til TV 2.

– Vi vil jobbe frem endringer i straffeprosessloven som gjør det mulig å administrativt gå inn å stoppe trygdeutbetalingene, sier Amundsen.