TØFFE TILSTANDER: Ifølge rektor ved Ulsrud VGS i Oslo, er vold, trusler og narkotikabruk et stort problem i skolemiljøet skolemiljøet.
TØFFE TILSTANDER: Ifølge rektor ved Ulsrud VGS i Oslo, er vold, trusler og narkotikabruk et stort problem i skolemiljøet skolemiljøet. Foto: Google Street View

sjokkrapport fra oslo-skole:

– Skolejenter betaler narkogjeld med sex

 Rektor bekymret: Kvinnelige lærere trakasseres
 Elever frykter gjengdrap
 Vold og trusler mot ansatte og elever skjer jevnlig
 Jenter betaler «gjelda si» ved å utføre seksuelle tjenester

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I et notat TV 2 har fått tilgang til kommer det frem at situasjonen på Ulsrud videregående skole sør-øst i Oslo av ansatte beskrives som svært vanskelig.

Notatet ble nylig overlevert politikere i Oslo kommune fra rektor David Dunlop ved Ulsrud videregående skole.

I notatet skriver rektoren at skolen de siste to årene har opplevd «betraktelig mer utrygghet».

Rektoren peker i brevet på at problemene har en direkte kobling til utfordringene i nabobydelen Søndre Nordstrand sør i Oslo.

Peker på elever fra andre bydeler

De siste to årene har stadig flere elever fra Mortensrud i Søndre Nordstrand bydel begynt som elever på Ulsrud videregående skole, en skole som ligger idyllisk til ved grensen til friluftsområdet Østmarka.

«Utviklingen på Mortensrud der vold, trakassering, narkosalg- og bruk preger hverdagen i området rundt og på senteret har til en viss grad kjennetegnet skolehverdagen hos oss. Det er mange av de samme ungdommene som er elever hos oss...», skriver Dunlop i brevet som ble sendt til Utdanningsetaten i april i år.

I forbindelse med det skolen mener er omfattende narkotikasalg på og rundt skolen, mener skolen å ha informasjon om at unge jenter bytter sex mot narkotika. Dette skjer i hovedsak utenfor skoletiden, men trekkes frem i notatet som en del av det negative bildet.

«Det fortelles om regelmessig salg og bruk av narkotika på skolen og i skolens nærområde, samt at enkelte jenter fra skolen nå betjener «gjelda si» ved å utføre seksuelle tjenester, stort sett utenom skoletiden. Vold og trusler forekommer også regelmessig», heter det i notatet.

Elev til TV 2: – Sett grov slåssing i skolen

Talal Layth (18) er elev i tredjeklasse på Ulsrud VGS. Han forteller at han kjenner igjen deler av bildet som tegnes av miljøet på skolen.

KJENNER SEG IGJEN: 18 år gamle Talal Layth er avgangselev på Ulsrud skole. Han bekrefter at det pågår narkotikasalg og har selv vært vitne til grov vold i skolegården.
KJENNER SEG IGJEN: 18 år gamle Talal Layth er avgangselev på Ulsrud skole. Han bekrefter at det pågår narkotikasalg og har selv vært vitne til grov vold i skolegården. Foto: Privat

– Jeg har sett ganske grov slåssing i skolegården. Det virker som det avtales slåssing mellom gjenger, og jeg har jo sett politiet flere ganger i skolegården, forteller Layth til TV 2.

– Har du inntrykk av at elever føler seg utrygge på skolen?

– Jeg merker i allefall at mange føler at de ikke passer helt inn, sier Layth til TV 2.

Layth understreker at han på sitt klassetrinn ikke har inntrykk av at det er så store problemer.

– Jeg vet om narkotikasalget, så jeg er enig i mye av det rektoren sier om gjenggreiene, sier Layth, som selv opprinnelig er fra bydel Bjerke, til TV 2.

– Det jeg ble overrasket over var at noen selger sex for å dekke narkotikagjeld, det visste jeg ikke i det hele tatt, sier den 18 år gamle avgangseleven.

Undersøkelse bekrefter sex-bytte

Prosenteret, Oslo kommunes hjelpetilbud for prostituerte, bekrefter i den ferske rapporten «Sex som kapital» at sex byttes mot narkotika i enkelte ungdomsmiljøer i Oslo.

Ansatte i hjelpeapparatet forteller at ungdom de har kontakt med, bytter sex mot alt fra mat til kontantkort, klær og narkotika.

«At sex byttes mot rusmidler i ulike miljøer var noe de fleste vi intervjuet i denne kartleggingen var klar over. De fleste hadde hørt om jenter som byttet sex for å få tilgang til rusmidler», heter det i rapporten.

Voksne oppsøker skolen

Ifølge rektor Dunlop opplever skolen at ungdommer og voksne oppsøker skolen for å løse konflikter.

«Skolen har opplevd flere ganger at ungdommer/voksne har kommet til skolen for å «megle» ifm situasjoner som har oppstått utenom skoletiden. Det er ofte hendelser/forhold fra utenom skolen som preger stemningen og miljøet i friminuttene», skriver rektoren.

TV 2 har fredag forsøkt å få kommentarer til denne artikkelen fra rektor ved Ulsrud skole, men får opplyst at han ikke har anledning til å uttale seg om saken i dag på grunn av møter og eksamensavvikling.

Kvinnelige lærere trakasseres - elev truet med å «finne frem pistol»

Også lærere på skolen skal ha fått en tøffere arbeidshverdag. Skolen har i noen tilfeller opplevd situasjonene som så dramatiske at de har ringt politiets nødtelefon.

«De ansatte beskriver en lavere terskel for krenkelse og trusler mot de voksne, og noen har opplevd vold fra elever ved Ulsrud og fra besøkende. Personalet har blitt truet både direkte og indirekte», skriver rektoren.

Dagsavisen har tidligere omtalt problemene på Ulsrud VGS, der en elev blant annet skal ha truet med å brenne ned huset til en av lærerne.

I et brev avisen har fått tak i, som ble sendt til Utdanningsetaten i mars i år, fremkommer det følgende:

En lærer ble slått da hun forsøkte å løse en elevkonflikt

Flere ansatte er blitt truet. I ett tilfelle truet en elev med å finne lærerens hus og brenne det ned. En annen elev skulle finne frem pistol hvis ikke læreren gjorde som han sa.

Ansatte opplever jevnlig å bli kalt «bitch», «hore», «idiot» og andre skjellsord. Kvinnelige lærere møtes med nedlatende blikk og nedsettende kommentarer om kropp, heter det i brevet fra mars i år.

I brevet Dagsavisen refererer til skjer trusler elevene mellom også jevnlig:

«Elever har til og med uttalt at de er så redde for enkelte gjengmiljøer at de frykter at noen kan bli drept», står det i brevet til Utdanningsetaten.

Ferske tall fra Utdanningsforbundet viser at lærere i Oslo i 2016 rapporterte 1940 tilfeller av vold. Det er mer enn en dobling av antallet sammenlignet med året før.

Ifølge forbundet var 901 av tilfellene fra Oslo svært alvorlige hendelser med spark, slag med gjenstander, biting og andre alvorlige trusler.

Utdanningsforbundet: – Må settes inn strakstiltak

Aina Beate Skjefstad Andersen er leder for lærerfagforeningen Utdanningsforbundet. Hun mener situasjonen på Ulsrud er uholdbar.

– Dette er uholdbart for både lærere og elever, man skal ikke ha et slikt arbeidsmiljø. Når vi hører om så alvorlige forhold som på Ulsrud finnes det ingen quick-fix. Her må det settes inn strakstiltak, sier Skjefstad Andersen til TV 2.

Som TV 2 tidligere har fortalt, er rekruttering av unge gutter til blant annet gjengen Young Bloods en utfordring over hele Oslo, og spesielt i sørlige og østlige bydeler.

– Denne gjengen bruker vold og trusler for å utnytte ungdom. Det er vi veldig lite glad i, sa Rune Swahn, leder for Oslo-politiets avsnitt for Spesielle Operasjoner, da TV 2 var med på patrulje tidligere i år.

– Forfalsker legeattester

I notatet fra april som TV 2 har sett, beskriver rektoren hva skolen gjør for å komme problemene i møte.

Både barnevernet, politiet, skolene de aktuelle elevene kom fra før de begynte på den aktuelle videregående skolen og utekontakter er koblet på saken, skriver rektor.

I tillegg har skolen engasjert to vektere, som skal fungere som miljøarbeidere.

Rektor peker på at fraværet for de elevene som «utgjør en utfordring» er lavt, og at skolen mener det jukses med fravær.

«Det er også oppdaget at legeattester for fravær forfalskes», skriver rektoren.

18 år gamle Talal kjenner til også dette elementet, men mener skolen i for stor grad har gått etter elever for å forsøke å avsløre juksing med legeattester.

– Det er en holdning som gjør at noen elever har fått inntrykk av at skolen går etter elevene, hevder Leyth.

TV 2 har fredag vært i kontakt med Utdanningsetaten i Oslo kommune, som så langt ikke har kommentert saken.