Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen mener presidentskapet på Stortinget ikke har gjort jobben sin, etter at byggeprosjektene utenfor Stortinget har sprukket med 700 millioner kroner og fått en prislapp på 1,8 milliarder.

Riksrevisjonen konkluderer med at byggeprosjektet «har hatt en kraftig kostnadsøkning som bare delvis kan forklares med at prosjektet har endret karakter».

– Det viser en ukultur hvor man tydeligvis håper at ting skal gå bra og at overskridelser skal finansieres i ettertid, sier Lundteigen til TV 2.

– Kan Stortingets president og direktør bli sittende?

– Etter Senterpartiets mening; nei, slår Lundteigen kategorisk fast.

Må hastebehandles

Arbeiderpartiets Martin Kolberg sier det er svært alvorlige funn som blir avdekket i rapporten til Riksrevisjonen

– Dette er svært alvorlig, sier Kolberg.

Han er imidlertid ikke sikker på om kritikken bør få konsekvenser for Stortingets president og direktør.

Han understreker imidlertid behovet for at saken hastebehandles før sommeren.

– Vi må prøve å få til det. Det er dette Storting og presidentskap som har hatt ansvaret og rydde opp før det neste Stortinget kommer sammen.

Senterpartiet har ennå ikke tatt stilling til hvordan de vil fremme mistilliten mot presidenten i Stortinget.

– Nå er vi på tampen av sesjonen, det er naturlig at presidentskapet trer tilbake og at de i administrasjonen som har ansvar for dette også trer tilbake, sier Lundteigen.

– Hvordan vil dere fremme forslaget?

– Det har vi ikke tatt stilling til. Det er så alvorlig at det må vi komme tilbake til.

Verken Thommessen eller Stortingets direktør Ida Børresen har vurdert trekke seg fra sine stillinger.

– Jeg mener at for min del, og for dette presidentskapets del, har vi håndtert dette etter beste skjønn i denne perioden, sier Thommessen til TV 2.