Tirsdag kom Riksrevisjonens konklusjon i undersøkelsene av Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate.

Riksrevisjonen konkluderer med at byggeprosjektet «har hatt en kraftig kostnadsøkning som bare delvis kan forklares med at prosjektet har endret karakter».

Det konkluderes også at Stortinget har lagt mer vekt på tidsplan og funksjonalitet enn å sikre kontroll på kostnadene.

«Mangelfulle utredninger ligger til grunn for kostbare valg», heter det i rapporten.

Budsjettsprekk

Byggeprosjektet i Prinsens gate 26 i Oslo besto av å lage ny innkjøringstunnel og varemottak til Stortingets garasje, samt en omfattende rehabilitering av det innvendige bygget.

Men byggeprosjektet, som enda ikke er ferdig, har til nå vist seg å koste 1,8 milliarder kroner – 700 millioner mer enn planlagt.

Da budsjettsmellen ble kjent i høst, la Stortinget ansvaret på selskapet Multiconsult, som vant anbudsrunden om å bli Stortingets totalleverandør av prosjektering og rådgivning gjennom hele byggeprosjektet.

De varslet også søksmål for å få dekket merutgiftene. Kommunikasjonsleder i Multiconsult, Gaute Christensen, har tidligere bekreftet at de har mottatt et varsel fra Stortinget om at de vil bli stevnet for retten.

Legger ansvaret på Stortinget

Riksrevisjonen er imidlertid ikke nådige mot Stortinget i sin rapport.

– Riksrevisjonens gjennomgang av Stortingets byggeprosjekt avdekker betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet, sier nestleder i riksrevisorkollegiet, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, i en pressemelding.

– Uavhengig av de feil som er gjort av leverandørene, er svakheter i Stortingets egen oppfølging av prosjektet en viktig årsak til den kraftige kostnadsøkningen, sier han.

Riksrevisjonen mener også at Stortinget mangler et regelverk som sikrer god og effektiv gjennomføring av store byggeprosjektet.

Byggearbeidene ser ut til å bli ferdige i september og oktober 2018, mer enn ett år forsinket.

Stortingspresidenten: – Uenig

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) forteller at Stortingets presidentskap er glade for å ha mottatt Riksrevisjonens rapport, til tross for kritikken.

– Dette gir oss en inngang til å ta tak i nettopp de spørsmålene som reises. Det dreier seg om måten å jobbe på og ansvarsfordelinger, sier han til TV 2.

Riksrevisjonen slår i rapporten fast at Stortinget har brutt innkjøpsreglementet for offentlige anskaffelser.

– På det punktet er vi rett og slett litt uenige om hvorvidt det er brutt. Det ble gjort en faglig vurdering av oss tidligere, og det får vi gå inn i en gang til, sier Thommessen.

Verken Thommessen eller Stortingets direktør Ida Børresen har vurdert trekke seg fra sine stillinger.

– Jeg mener at for min del, og for dette presidentskapets del, har vi håndtert dette etter beste skjønn i denne perioden, sier han.