HØYNET BEREDSKAP: Flere av nordmenns feriefavoritter - som Paris, Berlin og København - er underlagt sikkerhetstiltak i forbindelse med høynet terror-beredskap.
HØYNET BEREDSKAP: Flere av nordmenns feriefavoritter - som Paris, Berlin og København - er underlagt sikkerhetstiltak i forbindelse med høynet terror-beredskap. Foto: Reuters/AP/AFP

I disse «norske» ferielandene er det fare for terror akkurat nå

Sannsynligheten for terrorangrep anses som høy i en rekke land som tradisjonelt har vært blant nordmenns feriefavoritter.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De siste årene har en rekke europeiske land blitt åsted for blodige terrorangrep.

«Den generelle terrortrusselen mot EU har økt i løpet av de siste årene, og er fortsatt i en sterkt oppadgående bane», skriver Europol i sin vurdering.

At europeiske land justerer opp trusselnivået med tanke på terrorangrep, har blitt normalen.

I all hovedsak kommer trusselen nå fra islamistiske terrorceller eller enkeltindivider som er inspirert av terrororganisasjoner som den såkalte Islamsk Stat (IS).

«Hovedbekymringen for medlemsstatene er jihadistisk terrorisme og det nært relaterte fenomenet med utenlandske terrorister som reiser til og fra konfliktsoner», skriver Europol.

De fleste land opererer med en gradert vurdering av sannsynlighet for terror, men varierer mellom tallskalaer, tidsavgrensede vurderinger og generelle beskrivelser av faren for terror på lang og kort sikt.

Basert på rapporter i europeiske medier og diverse offentlige myndigheters vurderinger, følger her en oversikt over trusselvurderingene som gjelder akkurat nå for noen av nordmenns feriefavoritter:

NORGE: Sannsynlig med terrorangrep

9. april oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) trusselnivået for Norge fra «mulig» til «sannsynlig».

Denne vurderingen gjelder ut denne uken, da det forventes en ny trusselvurdering fra PST.

UDs reiseråd

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet.

Les hvilke land det akkurat nå er utstedt reiseråd for på UDs landsider.

«Det er sannsynlig at angrepene det siste året i blant annet Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Russland og Sverige skaper en smitteeffekt også hos personer i Norge med ekstrem islamistiske sympatier. Blant annet demonstrerer hendelsene hvor enkelt et angrep kan gjennomføres. I tillegg kan stor medieomtale av terrorhendelser gi inspirasjon til de som selv kunne tenke seg slik oppmerksomhet», skrev PST i sin vurdering.

Også våre naboland Danmark og Sverige opererer med en forhøyet trusselvurdering.

SVERIGE: Forhøyet trussel

Svenske Säkerhetspolisen vurderer faren for terrorangrep til å være så høy at man har lagt seg på nivå 3, såkalt forhøyet fare for terror, på en skala der 1 er lav trussel og 5 er høy.

– En treer på trusselnivået innebærer at et angrep kan komme. Det er imidlertid ikke sannsynlig at Sverige er et prioritert mål for store og koordinerte terrorangrep styrt av en «oppdragsgiver», sa sjef for Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT), Mats Sandberg, i januar i år.

NCT er en permanent gruppe som vurderer terrortrusselen mot Sverige, og består av representanter fra svensk politi og det svenske forsvaret.

I en oppdatering fra Säkerhetspolisen etter terrorangrepet i London, heter det at hendelsen ikke gir grunn til å øke trusselnivået i Sverige.

DANMARK: Alvorlig trussel

I Danmark er det Politiets Efterretningstjeneste (PET) som utformer og vurderer terrortrusselnivået.

I den siste «Vurdering af Terrortruslen mod Danmark» (VTD), beskrives trusselen som alvorlig.

PET mener den største terrortrusselen mot Danmark er hjemvendte fremmedkrigere som har knyttet seg til den såkalte Islamsk Stat i Syria og Irak.

– Enkle angrep med lett tilgjengelige midler og kort planleggingstid er den mest sannsynlige form for terrorangrep i Danmark. Angrep kan finne sted uten at det på forhånd foreligg etterretningsmessige indikasjoner på det, skriver PET, som understreker at «risikoen for å bli offer for et terrorangrep i Danmark fortsatt er begrenset.»

Her kan du lese hele den siste trusselvurderingen for Danmark.

Storbritannia: Høy sannsynlighet for terror

Dager etter det siste terrorangrepet i London er beredskapen svært høy i hele Storbritannia.

Faren for internasjonal terrorisme på britisk jord anses nå som alvorlig. Ifølge MI5 - britenes sikkerhetstjeneste, betegner også faren for terror relatert til konflikten i Nord-Irland som alvorlig i Nord-Irland og betydelig på britisk territorium.

Alvorlig fare for terror (severe) betyr at det er høy sannsynlighet for nye angrep, og er det nest høyeste nivået på britenes trussel-skala.

«London regnes generelt som en trygg storby. Det skal imidlertid merkes at per i dag vurderes trusselnivået i Storbritannia som «Severe» av landets myndigheter – noe som er nest høyeste nivå av fem og som indikerer at man mener et terrorangrep er høyst sannsynlig», skrev Utenriksdepartementet i en oppdatert melding om terrorfaren i Storbritannia etter terrorangrepet mot Ariana Grande-konserten i Manchester.

FRANKRIKE: Akutt fare

De siste årenes mange terrorangrep på europeisk jord startet på mange måter i Frankrike. I januar 2015 ble 12 mennesker drept da satiremagasinet Charlie Hebdo ble angrepet av tungt væpnede islamistiske terrorister.

Fra da og frem til 14. juli 2016 da 84 personer ble drept og 330 skadd etter at en lastebil kjørte inn i folkemengden som feiret nasjonaldagen i Nice, ble det gjennomført minst 11 terrorangrep på fransk jord.

I november 2015 ble minst 130 personer drept da minst syv terrorister angrep seks steder i Paris, deriblant konsertstedet Bataclan der 89 mennesker ble drept.

Franske myndigheter opererer fremdeles med svært høy terrorberedsskap og mener faren for islamistisk terror fremdeles er «akutt», skriver den franske regjeringen på sine nettsider om terrorisme (på fransk).

UD: Bør utvise forsiktighet spesielt i Paris

Selv om det norske Utenriksdepartementet ikke har utstedt et såkalt reiseråd, som ofte innebærer advarsler om reise til spesifikke steder, oppfordres norske reisende likevel til å utvise forsiktighet i Frankrike.

«Det er risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden. De fleste reiser til Frankrike og Monaco gjennomføres uten spesielle problemer. Visse forholdsregler bør imidlertid alltid tas. Norske borgere i Frankrike bør utvise forsiktighet, særlig i storbyene og spesielt i Paris, på offentlige transportmidler, turistattraksjoner og i større forsamlinger», skriver UD på sine sider om reiseinformasjon for Frankrike.

TYSKLAND: Høy risiko

19. desember 2016 ble 12 personer drept da den 24 år gamle tunisieren Anis Amri kapret en semitrailer og kjørte rett inn i folkemengden på julemarkedet på Breitscheidplatz. 56 personer ble skadet i angrepet.

Samme år ble det også gjennomført flere mindre angrep og drap som blir betegnet som sannsynlige islamistiske terrorangrep. 24. juli sprengte en 27 år gammel syrer seg i luften på utsiden av en bar i Ansbach og skadet 15 personer, to dager etter at en tysk tenåring av iransk opprinnelse skjøt og drepte ni personer i Munchen.

Britiske myndigheter mener terrorangrep i Tyskland fremdeles er svært sannsynlig, men understreker at de fleste besøk til landet er uproblematiske. Norsk UD nøyer seg med å be norske borgere på reise i Tyskland om å følge med i mediebildet og til enhver tid rette seg etter de råd og anvisninger som gis av tyske myndigheter.

Forrige helg avbrøt tysk politi en stor utendørs konsert under festivalen Rock am Ring i Nurburg, etter at politiet mottok informasjon om en mulig terrortrussel. 80.000 personer ble evakuert.

SPANIA: Høy terrorfare

Myndighetene i ett av nordmenns desiderte favorittland for ferier året rundt, Spania, uttrykker også at faren for terrorangrep er stor. I en artikkel publisert av den britiske tabloidavisen The Sun i april, betegnes terrortrusselen som på nivå 4 av 5. Ifølge avisen tar spanske myndigheter grep for å sikre turistdestinasjoner mot terror, ved å sette inn væpnet politi som skal patruljere populære feriesteder som Mallorca og Menorca.

Norske myndigheter anser det likevel som trygt å feriere i Spania.

«Spania er i alminnelighet et sikkert og velfungerende land å besøke, og de fleste reiser går derfor trygt og uten spesielle problemer» heter det på UDs sider for reiseinformasjon for Spania.

Men terror er likevel også en problemstilling for norske reisende:

«Spania er blant de landene i Europa som har lengst erfaring med terrorisme og landet har et godt apparat for krisehåndtering. Den baskiske terroristorganisasjonen ETA er imidlertid ikke lenger aktiv i Spania og regnes i dag ikke som en trussel. Derimot anses terroranslag fra ekstreme islamistiske grupper stadig som en trussel i Spania. Det siste store terrorangrepet i Spania ble gjennomført av en islamistisk gruppe mot fire forstadstog i Madrid 11. mars 2004. På samme måte som i andre vesteuropeiske land anses for tiden terrorfaren for høy. Reisende bør utvise årvåkenhet når de oppholder seg på steder hvor det er større ansamlinger av mennesker. Man bør ellers aldri la bagasje av noe slag være uten tilsyn på offentlige steder, da dette kan vekke mistanke om at den inneholder eksplosiver» skriver Utenriksdepartementet.

HELLAS: Terror kan ikke utelukkes

Selv om Hellas betegnes som av de tryggeste ferielandene, opererer flere lands myndigheter også her med advarsler til sine borgere mot at terror kan skje.

Britiske myndigheter skriver at terror ikke kan utelukkes, og at det har vært flere angrep som inkluderer eksplosiver og automatvåpen mot offentlige institusjoner, kjøpesentre, diplomatiske mål og politiet.

Norsk utenrikstjeneste betegner ikke Hellas som et land der faren for terror er betydelig.

«Det forekommer sporadiske terrorhandlinger i Aten. Angrepene kan karakteriseres som militante politiske ytringer, og har hittil ikke vært rettet mot utenlandske turister eller typiske turiststeder», skriver UD.

For norske reisende i Hellas er det faren for jordskjelv og skogbranner som vies mest spalteplass på UDs nettsider med reiseinformasjon.

TYRKIA: UD advarer

Når det gjelder Tyrkia har norsk UD utstedet et reiseråd med konkrete advarsler for norske reisende.

Kuppforsøket i 2016, en rekke terrorangrep og nærheten til Syria trekkes frem som årsaker til at det nå er all grunn til å utvise forsiktighet i landet, selv om situasjonen kan fremstå som normal og rolig de fleste steder.

«Utenriksdepartementet fraråder reiser til eller opphold i grenseområdene nærmere enn ti km fra grensen til Syria som ikke er strengt nødvendig.

Det oppfordres til å utvise aktsomhet ved reiser i øvrige provinser i sørøst. I tillegg oppfordres det til å utvise aktsomhet, samt unngå store folkemengder, i de større byene inkludert Ankara og Istanbul» heter det i UDs advarsel.

«Et terrorangrep vil, som i andre land, kunne inntreffe uten forvarsel. Slike angrep vil også kunne ramme steder som besøkes av utenlandske borgere. Normalt legger myndighetene lokk på informasjon ved terrorangrep. Internett blir ofte tregere og det kan være vanskelige å kommunisere på sosiale medier», skriver UD videre.

UD anbefaler alle langtids- og kortidsbesøkende å registrere sin reise til Tyrkia via reiseregistrering.no.

Les alt om terrortrusselen i Tyrkia på UDs sider.

USA: Mest alvorlige trussel siden 11. september

Selv om amerikanske myndigheter uttaler at de i kjølvannet av det siste terrorangrepet i London ikke har indikasjoner på en konkret trussel mot USA, betegnes trusselnivået på generelt grunnlag for svært høyt.

KUNNGJØR TRUSSELNIVÅ: Amerikanske myndigheter karakteriserer trusselnivået mot USA som det mest alvorlige siden 11. septemer 2001.
KUNNGJØR TRUSSELNIVÅ: Amerikanske myndigheter karakteriserer trusselnivået mot USA som det mest alvorlige siden 11. septemer 2001. Foto: U.S. Department of Homeland Security

– Vi står overfor en av de mest alvorlige trusselsituasjonene siden 11. september-angrepene siden utenlandske terrororganisasjoner fortsetter å utnytte internett for å inspirere, aktivere eller lede personer som allerede er her i landet til å begå terrorhandlinger, heter det i en fersk trusselvurdering fra U.S. Department for Homleand Security.

I USA benytter man et system der det publiseres enten en «bulletin» som beskriver pågående utvikling eller generelle trender mht terrrortrussel, en «elevated alert» som advarer mot en sannsynlig terrortrussel, eller en «imminent alert» som advarer mot en sannsynlig, spesifik og forestående trussel mot USA.

Den siste meldingen som ble publisert av Homeland Security er en såkalt bulletin; den minst alvorlige advarselen.

ANDRE LAND:

Italia: Trusler om og gjennomføring av terrorhandlinger i alle deler av verden tilsier at terrorhendelser ikke kan utelukkes, heller ikke i Italia. Det er ingenting som tyder på at norske mål i Italia er særlig utsatt, ifølge UD.

Kroatia: Risikoen for terrorhendelser i Kroatia ansees som lav. Det har hittil ikke forekommet noen form for terrorangrep i Kroatia, og det foreligger ingen offentlig kjente trusler om terrorangrep.

Marokko: Myndighetene har på generell basis høy terrorberedskap grunnet uroligheter i øvrige deler av regionen og har siden mars 2015 høynet beredskapsnivået ytterligere som følge av terrorangrepet ved Bardo-museet i Tunis.

Reisende bør følge med i media, lytte til lokale råd, unngå store folkemengder som politiske demonstrasjoner og ellers vise aktsomhet, spesielt på steder med mange mennesker. Les mer.

UDs sikkerhetstips for reiser

Selv om man er forberedt på at et land kan bli utsatt for terrorisme, vil angrep alltid komme overraskende.

For å være best mulig rustet, anbefales det at man gjør følgende tiltak på reiser:

  • Sørg for å ha reiseforsikring Reiseforsikring vil kunne sørge for at du får medisinsk behandling og eventuell hjemtransport om du skulle bli rammet. Vær oppmerksom på forsikringsselskapenes vilkår.
  • Registrer reisen på reiseregistrering.no Dersom du registrerer reisen din på reiseregistrering.no, vil utenrikstjenesten kunne komme i kontakt med deg dersom vi har relevant og tidskritisk informasjon.
  • Ha en kopi av passet Ta en kopi av passet og legg originalen på et sikkert sted, mens du bærer kopien med deg. Vær oppmerksom på at det i enkelte land kreves at man bærer gyldig ID (pass) til enhver tid. Se reiseinformasjon for de enkelte land på regjeringen.no.
  • Sett deg inn i lokale forhold Les oppdatert reiseinformasjon og eventuelle reiseråd på regjeringen.no. Lær deg lokale nødnummer. Få oversikt over lokale nyhetskilder og kilder til oppdatert informasjon fra myndighetene. Noen land tilbyr kriseinformasjon i apper til smarttelefon og på ulike nettsteder.

Se ellers brosjyren Reiseklar med UD og UDs reisevettregler.

Kilde: Utenriksdepartementet.