– Dette bildet viser hvorfor terroristene aldri kan vinne

Han flykter rolig fra terrorhandlingene på London Bridge, men nekter å sette igjen ølen sin. Engelskmennene trekker i dag fram eksempler på hvordan terroren kan håndteres på beste mulige måte.

Dagen etter det grusomme angrepet mot Londons innbyggere, trekker publikum fram eksempler som viser alt annet enn at frykten tar overhånd.Ett av bildene som blir delt hyppig i sosiale medier, viser en mann som går rolig bort fra åstedet i London sentrum med en halvliter i hånda. Dette blir brukt som selve symbolet på at London-borgerne aldri vil la seg skremme til å endre livsstil, uansett hva terrorister måtte gjøre.«Folk flykter fra terrorangrep som ekte London-borgere», skriv