Derfor får Trump sannsynligvis ikke gjort noe med klimaavtalen

UENIG MED RESTEN AV VERDEN: Torsdag bekreftet Donald Trump at han trekker USA ut av Paris-avtalen.
UENIG MED RESTEN AV VERDEN: Torsdag bekreftet Donald Trump at han trekker USA ut av Paris-avtalen. Foto: Brendan Smialowski/AFP/NTB scanpix
Donald Trump har vraket Paris-avtalen, men det vil ta tre og et halvt år før USA kan trekke seg fra klimaavtalen. Samtidig kan USA sabotere for de andre landene.

Torsdag annonserte president Donald Trump at han trekker USA ut av Paris-avtalen.

– Den er ikke rettferdig, sa Trump om klimaavtalen.

Allerede i valgkampen gjorde Trump det klart at han ikke ville at USA skulle være en del av Paris-avtalen.

Han vil heller fremforhandle en ny klimaavtale for amerikanerne.

Men Trump kan ikke bare umiddelbart trekke seg ut av avtalen, som ble signert av USA under Obama-administrasjonen i 2015.

USA kan nemlig tidligst gå ut av avtalen 4. november 2020. Det er én dag etter det neste amerikanske presidentvalget, som holdes 3. november samme år.

– Paris-avtalen har en bestemmelse som sier hvordan land kan trekke seg ut. Den første muligheten er at man kan tre ut først fire år etter at avtalen trådte i kraft, som var i november 2016. Andre mulighet er å trekke seg fra FNs klimakonvensjon, forklarer Christina Voigt, professor i folkerett ved UiO.

– Trump kommer nok ikke til å trekke seg fra klimakonvensjonen, så da kan USA i praksis først trekke seg fra avtalen i november 2020, sier Voigt.

Dermed kan det hende at Trump ikke får oppleve at USA går ut av avtalen før helt mot slutten av hans presidentperiode.

– Det er ikke umulig at USA kommer tilbake til Paris-avtalen under en ny president. Den døren er alltid åpen, sier Voigt.

Kan sabotere

De neste tre og et halvt årene vil USA være bundet til Paris-avtalen og ha samme forpliktelser og rettigheter som tidligere.

– USA kan fortsatt delta på møter, så de kan sitte i rommet neste år mens reglene til avtalen forhandles videre. Det kan bli en vanskelig og krevende situasjon, mener Voigt, som er juridisk rådgiver for den norske regjeringen i klimaforhandlingene.

Om man skal lage klimareglene, må alle i rommet være enige om et vedtak.

– USA kan stille seg på bakbeina, blokkere og sabotere. De kan holde fremskritt tilbake og forsøke å forhandle regler som kun passer dem, sier Voigt, og legger til at USA derimot ikke kan kastes ut av møtene.

Voigt forteller at under forhandlingene av Paris-avtalen var de forberedt på at USA kunne få en ny president som ser annerledes på avtalen enn Obama gjør.

– Vi hadde i bakhodet at det kunne komme politiske endringer i USA eller andre land. Derfor ble det laget en sikkerhetsklausul som sier at land må vente i fire år før de kan melde seg ut, forteller hun.

Positive konsekvenser

Klimarådgiveren tror at Trumps vraking av Paris-avtalen også kan få positive konsekvenser, siden flere land vil gå sammen og vise sin støtte til avtalen.

Blant annet Brasil, Canada og Kina, samt flere EU-land, har kommet med sitt motsvar til Trumps vraking og uttrykt at de fortsatt står bak klimaavtalen.

– Det er laget et robust system gjennom Paris-avtalen, så dette tilbakeskrittet kommer ikke til å ødelegge avtalen som 147 land har sluttet seg til, sier Voigt

Paris-avtalen er en global klimaavtale som ble inngått i desember 2015. Den har som mål å holde den globale oppvarmingen godt under to grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook