FARLIG FOLD: Israelske forskere har sett nærmere på den lille ørefolden, som blant annet Hollywood-stjernen Mel Gibson har.
FARLIG FOLD: Israelske forskere har sett nærmere på den lille ørefolden, som blant annet Hollywood-stjernen Mel Gibson har. Foto: Scanpix

Ny forskning: Denne øre-folden kan avsløre livsfarlig sykdom

En liten fold på øreflippen kan avsløre om du står i risikosonen for å bli alvorlig syk.

En liten fold på øreflippen kan avsløre om du er i risikosonen for å få slag eller blodpropp i hjernen.

Dette kommer frem i en studie utarbeidet av israelske forskere som har fulgt 241 mennesker som har hatt blodpropp i hjernen og/eller hjerneslag.

Forskningsrapporten, «Diagonal Earlobe Crease [Frank's Sign] - a Predictor of Cerebral Vascular Events», ble nylig publisert i det anerkjente fagbladet American Journal of Medicine.

Tre av fire deltakere hadde den lille folden i øreflippen, som gjerne kalles Frank's Sign.

Det er legene Saleh Nazzal, Basem Hijazi, Luai Khalila og Arnon Blum som står bak undersøkelsen.

FLIPPENS RETTE FAR?: Sanders T. Frank gikk øreflippene etter i sømmene, og oppkalte folden etter seg selv.
FLIPPENS RETTE FAR?: Sanders T. Frank gikk øreflippene etter i sømmene, og oppkalte folden etter seg selv.

Forsket på øreflippen

Det var den amerikanske legen Sanders T. Frank som opprinnelig kartla folden i øreflippen.

Han oppkalte folden etter seg selv.

I 1973 undersøkte han sammenhengen mellom folden og hjertekarsykdommer og diabetes. Han konkluderte med at det fantes en sammenheng.

FOLD: Denne mannen har ifølge forskerne hjerteproblemer – og Frank's Sign.
FOLD: Denne mannen har ifølge forskerne hjerteproblemer – og Frank's Sign.

Nyere forskning har vist at Frank's Sign kan være et tegn på hjertekarsykdommer, mens andre undersøkelser har avkreftet dette.

Flere kjente mennesker, som George W. Bush (70), Mel Gibson (61) og Steven Spielberg (70), har den markante folden på øret.

Mindre blodforsyning

«241 pasienter som har hatt hjerneslag og som var kvalifisert til å delta i studien, ble rekruttert. Frank's Sign var til stede hos 190 av pasientene,» kan man lese i forskningsrapporten.

De mener derfor at folden kan forutsi hvem som står i fare for å få hjerneslag, og skriver videre at også at svært mange med kardiovaskulære risikofaktorer har Frank's Sign.

Forskerne skriver at de ikke ved nøyaktig hva sammenhengen mellom folden og blodpropp og slag i hjernen er.

Én av teoriene er at tette blodårer minimerer blodforsyningen til ørene, slik at ørene over tid mister elastisitet og derfor får den markante folden.

Forskerne skriver at de mener at den lille folden er en såpass sterk indikator for blodpropp i hjernen, at alle burde sjekke sine egne ører, og at leger burde overveie å advare pasienter som har folden.