TV 2 kunne søndag fortelle om «Jeanette» som ble gruppevoldtatt som 16-åring i 2004. Til tross for at hun ble voldtatt av seks menn, regnes overgrepene som èn sammenhengende voldtekt.

De seks mennene av kurdisk-irakisk opprinnelse får dele på oppreisningserstatningen, og slipper dermed billigere unna enn en overgriper som utfører en voldtekt alene.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener grupperabatt for voldtektsmenn er i strid med folks rettsfølelse.

– Dette er en type handlinger som er grove og som setter varige spor i menneskers liv. Og som vi som samfunn må ha en veldig tydelig reaksjon mot, sa Amundsen til TV 2.

Ap ønsket utsettelse

Forslaget ble oversendt fra regjeringen til Stortinget mandag, og behandlet i justiskomiteen i dag. Arbeiderpartiet ønsket likevel å utsette behandlingen til etter sommeren for å sikre en forsvarlig behandling av saken. Stortingets presidentskap sa nei til Aps henstilling om utsettelse, og loven skal dermed vedtas før sommerferien.

Høyres Peter Christian Frølich er saksordfører i justiskomiteen på Stortinget.. Han er forundret over at Arbeiderpartiet prøver å stanse saken.

– Det er helt uforståelig for meg hvorfor de ønsker å stanse behandlingen. De har prøvd å klage til presidentskapet, men presidentskapet mener at dette går an å behandle, og det har vi tenkt til å få til, sier Frølich til TV 2.

– En god valgkampsak?

Han mener ikke det er uforsvarlig å bruke én måned på å behandle den nye loven.

– Det er laget mange lover på kortere tid i dette huset. Så dette handler først og fremst om å ha vilje, og der det er vilje er det vei.

Dermed vil loven gjelde fra 1. juli, og Frølich mener saken til TV 2 viser hvor viktig det er å få på plass en endring raskt.

– Men er det viktigere for dere å ha en god valgkampsak enn en god lov?

– Vi er opptatt av å få en god lov. Det mener vi vi har i bordet nå, og vi står klare til å få den gjennomført så fort som mulig.

Det har ikke lykkes TV 2 å få en kommentar fra Arbeiderpartiet om utsettelsen.

Øker maksimumsstraffen

I regjeringens lovforslag foreslås det også å heve maksimumsstraffen med fem år, fra fengsel inntil 21 år til inntil 26 år.

Dette skal gjelde personer som begår flere grove volds- og seksualitetslovbrudd, som drap, svært grov vold, voldtekt eller alvorlige seksuelle overgrep mot barn.

En lovendring er ment som et signal til domstolene om at hvert lovbrudd skal få større betydning for den samlede straffeutmålingen når noen har begått flere grove volds- og seksuallovbrudd, forklarer han.