– De blir NAV-klienter resten av sitt liv

Ap-politiker Jan Bøhler er bekymret for barn som sendes til koranskoler av foreldrene for å hindre fornorskning.

I helgen ble det kjent, gjennom flere reportasjer i NRK, at norsk-somaliske barn sendes til koranskoler i Somalia.

Ungdommer kanalen har snakket med beskriver koranskolene som fengselslignende institusjoner som bruker voldelige metoder.

– Problemet er større enn det vi har antatt, sier Jan Bøhler, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet (Ap) i debatt på Nyhetskanalen.

Oslo-politikeren forteller at han har mottatt flere bekymringsmeldinger om barn som sendes til koranskoler for å hindre fornorskning.

– Jeg har hatt samtaler med folk i det pakistanske miljøet som er bekymret fordi det er mange som går på skole i hjemlandet. Ikke nødvendigvis skoler hvor det skjer slike ting som i Somalia, men hvor det er skadelig for norskopplæring, integrering og for de barnas fremtid, sier Bøhler.

– Noen folk forteller at de får hjem barn som nærmer seg voksenalder, som mangler norskkunnskaper og ikke er integrert i det hele tatt. De blir bare NAV-klienter resten av livet fordi de har vært flere år på disse skolene, sier han.

– Ønsker at barna skal fjerne seg fra norske verdier

Bøhler tror foreldre som velger å sende barna sine på skole i utlandet, gjør det fordi de er bekymret for hvordan barna skal vokse opp.

– De ønsker at barna skal fjerne seg fra våre norske verdier og integrering, og heller forholde seg til deres tradisjoner og religion, sier han.

Han understreker at problematikken ikke gjelder mange foreldregrupper, men mener likevel utfordringene er store.

– Det er ikke mange som står for dette, men ett av ti somaliske barn er mange. Og jeg har fått bekymringer fra andre etnisiteter også, sier han.

Nå går Ap-politikeren ut mot regjeringen, som han mener gjør for lite for å stanse foreldre som sender barna til koranskoler i utlandet.

Mener skolen har ansvar

Kristin Vinje (H), medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, deler Bøhlers bekymring.

– Det er helt klart ikke positivt for integreringsarbeidet at foreldre føler de må sende barna sine ut av landet for at de skal få en god nok utdannelse. Det er bekymringsfullt at vi ikke klarer å møte disse barna på en god måte her, sier hun.

Hun er likevel uenig i at regjeringen ikke jobber for å motvirke trenden, men beskriver arbeidet som utfordrende.

– For det første er det kommunene som har ansvaret for opplæring av barn som bor i Norge. Men utfordringen er at når de barna ikke lenger bor i Norge, så har ikke myndighetene noen juridisk ansvar for opplæring, sier hun.

– Det som er viktig er at skolen har gode rutiner for å følge opp når barn ikke lenger dukker opp på skolen og ha god kommunikasjon, mener hun.

Etterlyser bedre rutiner

Bøhler på sin side, mener regjeringen bør gjøre mer.

– Jeg mener vi bør kartlegge mer hva som skjer med disse barna og få en bedre oversikt over hvem og hvor mange som sendes ut, sier han.

Han mener også man må skjerpe rutinene på å frata foreldrene barnetrygden når de sender ut barna sine. Etter loven mister man barnetrygden om barnet oppholder seg mer enn tre måneder i utlandet.

– Vi må også få mer kunnskap om disse barnas skjebner. Vi må forsikre oss om at de ikke går på skoler hvor de mishandles og utsettes for vold, sier han.