Partiet har ikke tallfestet noen ny grense.

– Jeg tror mange er oppgitt over at de stemmer på de store partiene, og så er det et lite parti som har vetorett i enkeltsaker. Det gjør at folk tenker at det ikke er vits å stemme, sier stortingsrepresentant Helge André Njåstad til Aftenposten.

Han sitter også i partiets sentralstyre.

Frps programkomité, som har vært ledet av Per Sandberg, uttrykker bekymring for lav valgdeltakelse.

– Det er derfor nødvendig å iverksette ulike tiltak for å øke oppslutningen om demokratiet, for eksempel økt sperregrense, elektronisk stemmegivning og økt velgerinnflytelse gjennom stryking og kumulering, står det i programmet.

Dersom Frp får det som de vil, kan det få dramatiske konsekvenser for regjeringens to støttepartier. På flere meningsmålinger ligger Venstre allerede under dagens sperregrense, mens KrF ligger like over.

Frp har ikke sagt hvor sperregrensen bør ligge, men har tidligere ment at den bør ligge på 6 prosent. Parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik sier det vil være snakk om en justering på «1 prosentpoeng eller 2».

(NTB)