Her får de ulovlige arbeiderne politiet på døra

Halvparten av de rundt 1.000 arbeidstakerne som ble sjekket i en storstilt aksjon mot arbeidskriminalitet i privat-byggebransjen, driver ulovlig.

A-krimsentrene, som er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Tollvesenet, Skatteetaten og kemneren har de siste to dagene aksjonert mot hundrevis av arbeidsplasser flere steder i landet.Aksjonen rettet seg mot byggebransjen i privatmarkedet, altså foretak som driver oppussing og arbeid hjemme hos folk i vanlige hus og leiligheter.Storstilt aksjonAksjonen er den største kartleggingsaksjonen noensinne mot arbei