AKTIV TJENESTE: Flere av de dopingmistenkte politifolkene var i aktiv gatetjeneste da de kom i søkelyset for dopinglovbrudd. ILLUSTRASJONSFOTO: NTB scanpix
AKTIV TJENESTE: Flere av de dopingmistenkte politifolkene var i aktiv gatetjeneste da de kom i søkelyset for dopinglovbrudd. ILLUSTRASJONSFOTO: NTB scanpix

To politifolk bøtelagt for dopingkriminalitet

Fem ansatte i politiet har blitt etterforsket for bruk og kjøp av ulovlige dopingpreparater det siste året. En har motsatt seg oppsigelse.

Som TV 2 fortalte i fjor, ble flere politifolk og ansatte i politiet mistenkt for å ha brukt eller kjøpt dopingpreparater ulovlig.

En av dem, en sivilt ansatt i et politidistrikt på Vestlandet, får TV 2 nå bekreftet at har blitt sagt opp.

– Vi kan bekrefte at han er sagt opp, men at oppsigelsen er påklaget og skal behandles i det sentrale ansettelsesrådet, sier administrasjonssjef Trond Arne Aglen i Vest politidistrikt til TV 2.

– Manglende beviser

Totalt fem politiansatte har den siste tiden blitt etterforsket for dopingkriminalitet. To har blitt ilagt forelegg som er vedtatt.

Tre av sakene er henlagt «på bevisets stilling» og «intet straffbart forhold bevist».

En av sakene som er henlagt gjelder en ansatt i Oslo-politiet. Saken har blitt etterforsket av politiet i Agder politidistrikt.

– Politiet henla saken grunnet bevisets stilling. Polititjenestemannen påklagde henleggelsen til Statsadvokaten i Agder da han mente forholdet skule vært henlagt som «intet straffbart forhold bevist». Statsadvokaten opprettholdt politiets begrunnelse for henleggelse, sier påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar i Agder politidistrikt til TV 2.

Henleggelse på bevisets stilling betyr at påtalemyndighetene har mer eller mindre mistanke, men ikke nok beviser til domfellelse. Saken kan tas opp igjen dersom det senere blir oppdaget nye og tyngre beviser.

Tidligere mistenkt

For en annen politimann fra Oslo er ikke personalsaken ferdigbehandlet. Mannen kom først i politiets søkelys for dopingkriminalitet under et styrkemesterskap i regi av politiet for to år siden.

Da nektet han å avgi dopingprøve, og ble suspendert fra aktiv gatetjeneste.

Saken mot ham den gang ble henlagt på bevisets stiling.

Kriminalisert

Det er ulovlig å bruke, besitte, erverve, tilvirke, innføre, utføre, oppbevare, sende eller overdra stoff som anses som dopingmidler. Medvirkning er også straffbart.

Les mer om dopingparagrafene hos Antidoping Norge.

I 2016 dukket navnet hans opp under etterforskningen av en større dopingsak som innebar salg og kjøp av doping på nettet.

Etter det TV 2 erfarer er han en av to som har vedtatt forelegget, men hvilke konsekvenser dette får for hans jobb i politiet er ikke avklart.

– Personalsaken er ikke endelig avgjort, sier stasjonssjef Tore Soldal i Oslo-politiet til TV 2.

Les også: Norges største dopingliga avslørt