Siv Jensen gikk rett til to av de vanskeligste politiske sakene da hun på en pressekonferanse i forkant av Fremskrittspartiets landsmøte informerte om hva Frp vil prioritere hvis partiet beholder regjeringsmakten etter stortingsvalget:

Skatter og avgifter og innvandringspolitikk.

Gir Støre rett

– Jonas Gahr Støre har rett i en ting; dette valget blir et retningsvalg. Det betyr noe for velgerne hvem som skal styre landet fremover. Det er forskjell på om man skal ha valgfrihet i pleie, omsorg og utdanning eller ikke. Vi ønsker at skatter og avgifter skal ytterligere ned - en ny regjering kommer til å øke skattene, sa Jensen.

Deretter trakk hun frem innvandringspolitikk som ett av områdene hun mener Frp har lyktes med i sin periode i regjering.

– Det er ikke minst en avgjørende forskjell på innvandringspolitikken. Den vil bli liberalisert dersom ikke Frp sitter ved rattet, sa Jensen.

– Stolt parti

Partilederen mener Fremskrittspartiet i sine fire år i regjering kan være stolt av hva partiet har fått til.

– Samlet sett står vi oss godt. Vi ligger omtrent der vi lå for fire år siden i oppkjøringen til valget i 2013, mener Jensen.

– Vi har synlige og sterke statsråder, en offensiv stortingsgruppe og dyktige tillitsvalgte over hele landet. Vi har bygget mange sterke profiler og har bredde i partiet, sier Jensen.

– Vi har en god ramme for landsmøtet og det er et samlet og stolt parti som samles på Gardermoen til helgen, konkluderer Jensen.