Robert (59) ble nektet erstatning etter katastrofalt inngrep – fikk hjelp fra uventet hold

BODØ (TV 2): Rutineinngrepet er utført over tre tusen ganger, men under Roberts (59) operasjon gikk det fryktelig galt.

Robert Pettersen i Bodø kan gi kona Heidi en stor og varm klem, for kampen mot Norsk pasientskadeerstatning er over.

– Det er mange tonn som har ramlet av skuldrene mine. Endelig kan vi se fremover og la livet bli så normalt som det går an å få det, sier Pettersen til TV 2.

Det var i mai i fjor at familiefaren var inne til et rutineinngrep for behandling av hjerteflimmer på Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Under inngrepet skjedde det som ikke skal skje.

Satte seg fast

Et kateteret satte seg fast i hjertet, og den ene klaffen ble så skadet at familiefaren må hasteopereres.

– Jeg hadde respiratorsvikt, hjertesvikt, nyre- og leversvikt, lunge svikt. Alt var jo dødt, fortalte Pettersen til TV 2 i mars.

Situasjonen ble så alvorlig at familien fikk beskjed om at han kunne dø.

– Jeg er glad for at jeg er i live, sier Pettersen.

Han ble liggende på sykehus i flere måneder.

Haukeland har gjort inngrepene over tre tusen ganger før, og at et kateter har ødelagt en hjerteklaff på denne måten har aldri skjedd tidligere.

Nektet erstatning

Legene meldte hendelsen selv inn til Statens helsetilsyn, og rutinene ble endret. Familiefaren ble allikevel nektet erstatning av Norsk pasientskadeerstatning.

– Jeg gikk jo selv i svart da jeg fikk det første avslag, og jeg tenkte at dette gir jeg rett og slett pokker i. Å kjempe mot staten, hva har man egentlig av muligheter, sier Pettersen.

Etter det TV 2 kjenner til, gjorde avslaget inntrykk også på hjertelegene ved Haukeland.

De har sendt flere brev til NPE med beskjed om at slike komplikasjoner som det Pettersen opplevde under inngrepet er uhyre sjeldent.

Etter at TV2 fortalte historien i mars, og etter brevene fra legene på Haukeland, har nå Norsk pasientskadeerstatning omgjort vedtaket.

Innrømmer svikt

De innrømmer i vedtaket at det foreligger svikt i behandlingen, selv om ingen kan lastes for den.

«Vilkåret om at skaden må skyldes svikt, er oppfylt, og erstatningssøker har da rett til erstatning», heter det i det nye vedtaket.

– Jeg mener det er nye opplysninger og synspunkter fra sykehuset, samt diskusjon med sakkyndige som har gjort at vi har gjort om vedtaket i denne saken her, sier Anne-Mette Gulaker, avdelingsdirektør hos NPE.

Hun sier at det har vært en vanskelig sak.

– Det er ikke noe godt regelverk som omfatter dette, sier Gulaker.

Ufør

– Det er flott at NPE velger å omgjøre den i første instansen så vi slipper å gå via nemda, sier Siren Preto, advokaten til Pettersen.

Pettersen er nå hundre prosent ufør etter det som skulle være et rutineinngrep.

Selv om familien i Bodø nå er lettet og glad, går tankene til alle de som ikke blir trodd.

– Jeg må bare si til alle de andre som har fått avslag: stå på og kjemp, sier Pettersen.