Test av D-vitamintilskudd: Ett produkt ble umiddelbart fjernet fra markedet

Vitas D-vitamintilskudd inneholder over ti ganger mer D-vitamin enn det som er lovlig, avslører TV2-analyse. Det kan føre til overdoser og helseskader.

– Hvis du får i deg for mye D-vitamin over lang tid, er vår vurdering at det gir negative virkninger på helsen, sier Merethe Steen, seksjonssjef i Mattilsynet.

D-vitamin er det eneste vitamintilskuddet myndighetene anbefaler nordmenn å ta. Men en ny undersøkelse utført av TV2s forbrukerprogram Helsekontrollen avslører at flere norske D-vitamintilskudd ikke inneholder det de skal.

På oppdrag fra Helsekontrollen har laboratoriet ALS analysert 17 norske kosttilskudd med D-vitamin. Undersøkelsen viser at nesten halvparten av produktene inneholder ulovlige doser D-vitamin (se oversikt lenger ned i saken).

Farlige doser

I Norge er det ulovlig å tilsette mer enn 20 mikrogram D-vitamin per døgndose. I Helsekontrollens undersøkelse ble det i Vitas produkt, VitaHelse D-vitamin, funnet 233 mikrogram D-vitamin per pille.

Det kan være farlige mengder.

– Produktet inneholder over ti ganger så mye D-vitamin som det skal være. Det er veldig overraskende. Når du tar en pille tenker du jo at du får i deg det som står på pakken, men her får du i deg ti ganger så mye, sier biokjemiker i ALS, Mira Verås Larsen.

Dersom man får i seg mer enn 100 mikrogram D-vitamin daglig, er det risiko for at man får for mye kalsium i blodet, ifølge Mattilsynet. Det kan blant annet føre til forstyrrelser i hjerterytmen, muskelsvakhet, depresjon, kvalme og oppkast.

– Hvis Helsekontrollens resultater stemmer, er dette alvorlig. Produsentene har ikke lov til å gå over 20 mikrogram under noen omstendigheter. Det er virksomhetenes ansvar å sørge for at kosttilskuddene er trygge, og at de til enhver tid overholder reglene, sier Steen i Mattilsynet.

Se hele reportasjen om D-vitamin torsdag kl 20.00 på TV 2!

STOPPET SALGET: Helsekontrollen kunne avsløre at en pille fra denne boksen inneholder ti ganger så mye som den lovlige grensen. Foto: Helsekontrollen.
STOPPET SALGET: Helsekontrollen kunne avsløre at en pille fra denne boksen inneholder ti ganger så mye som den lovlige grensen. Foto: Helsekontrollen.

Vita beklager

Vita er Norges største kjede innen skjønnhet og velvære, og kosttilskudd er en viktig del av deres omsetning. Kort tid etter at Helsekontrollen gjorde Vita oppmerksom på analyseresultatet, ble produktet trukket fra markedet.

– Vi tar dette veldig alvorlig, og vi beklager at vi har et produkt som ikke er innenfor de grensene som er satt. Folk skal kunne stole på at Vitas produkter er trygge. I dette tilfellet har det beklageligvis skjedd en feil som vi tar på stort alvor, sier direktør i Cosmetic Group (Vita), Knut Røsjordet. Han fortsetter:

– Vi har umiddelbart etter at vi ble oppmerksom på dette, noe vi takker TV 2 for, trukket produktet tilbake fra alt salg – både på nett og fysisk i butikk. Restene av dette innkjøpet blir sendt til destruksjon.

– Vita har mange andre VitaHelse-produkter. Kan vi stole på at resten av produktene inneholder det de skal?

– Ja. For videre innkjøp av dette produktet vil vi gå gjennom våre egne rutiner. Vi har også hatt en tett dialog med produsenten i forhold til tiltak de gjør for å forsikre om at dette ikke er et problem, sier Røsjordet.

Ulovlige produkter

I syv andre kosttilskudd Helsekontrollen analyserte ble det også funnet mindre, men fortsatt ulovlige avvik.

Sunkost D-vitamin
Innhold per døgndose (ifølge innholdsdeklarasjon): 20 mikrogram
Faktisk innhold per døgndose (ifølge laboratorieanalyse): 23 mikrogram

Sunkost: D-vitamin tyggetabletter.
Sunkost: D-vitamin tyggetabletter.

Dette svarer produsenten: «Selv om dette er et lite avvik, beklager vi at produktet har en overskredet maks tillatte innhold av vitamin D. Mengdeinnholdet skal være i overensstemmelse med det innholdet som er merket i hele holdbarhetstiden, men selvsagt ikke overskride maks innhold. Produktene produseres i henhold til HACCP etter spesifikasjoner.

Høsten 2016 ble det foretatt et skifte av produsent og vi ser av batchnummeret at det produktet dere har testet er blitt produsert av vår tidligere samarbeidspartner. Sammen med nåværende samarbeidspartner vil vi for sikkerhet skyld vurdere om det er nødvendig å justere mengde vitamin som tilsettes slik at produktet ikke vil overskride maks tillatte nivå».

D-pearls, Pharma Nord
Innhold per døgndose (ifølge innholdsdeklarasjon): 20 mikrogram
Faktisk innhold per døgndose (ifølge laboratorieanalyse): 35,6 mikrogram

D-Pearls: D-Peals, Pharma Nord.
D-Pearls: D-Peals, Pharma Nord.

Dette svarer produsenten: «Vi har nå gjennomgått analysesertifikater for de siste ti analysene av D-Pearls, og her ligger vi innenfor et intervall av +11 prosent av deklarert dose. Pharma Nord var i 2013 valgt ut til en rutineundersøkelse av Mattilsynet. Fem av våre produkter ble tester og alle var i overensstemmelse med merkingen. D-pearls ble målt til 21,3 mikrogram per kapsel.

D-Pearls er anvendt i flere norske forskningsprosjekter og vi har god dokumentasjon for dose/respons og faktisk biotilgjengelighet».

Life, D-vitamin
Innhold per døgndose (ifølge innholdsdeklarasjon): 20 mikrogram
Faktisk innhold per døgndose (ifølge laboratorieanalyse): 27 mikrogram

Dette svarer produsenten:«Vi skal selvfølgelig følge Mattilsynets lover og regler. Vi vet at Mattilsynet vurderer om dagens maksgrense skal forhøyes til EU-nivå. Frem til dette eventuelt er besluttet, så bør vi senke våre nivåer til eksakt 20 mikrogram. Det er lett gjort. Vi har god stabilitet på vårt produkt».

Life: Life D3.
Life: Life D3.

Solaray, flytende D-3
Innhold per døgndose (ifølge innholdsdeklarasjon): 10 mikrogram
Faktisk innhold per døgndose (ifølge laboratorieanalyse): 6,58 mikrogram

Flytende D-3: Solaray.
Flytende D-3: Solaray.

Dette svarer produsenten: «Dette resultatet er overraskende og selvsagt ikke akseptabelt. Vi har nå iverksatt analyse av produktet hos to ulike laboratorier. Dette er gjort for å sikre at det ikke er feil ved analysen, da avvik kan forekomme og analysesvar kan påvirkes av andre ingredienser, og oppsettet av analysen. Vi håndterer dette umiddelbart og produktet er nå stanset for salg fra oss inntil videre».

Collett, D-vitamin
Innhold per døgndose (ifølge innholdsdeklarasjon): 20 mikrogram
Faktisk innhold per døgndose (ifølge laboratorieanalyse): 22,8 mikrogram

Collett: D-vitamin.
Collett: D-vitamin.

Dette svarer produsenten: «Vi er svært opptatt av at våre produkter skal inneholde den oppgitte mengden vitaminer, og har strenge kvalitetskrav og kontroller på fabrikken. At vi ligger noe over grensene på Collett D-vitamin tyggetabletter, kan skyles analyseusikkerhet. Nivåene som er målt utgjør ingen helserisiko. For å forsikre oss om at vi holder oss innenfor lovkravene, vil vi nå gå gjennom produksjonsprosessen og rutinene våre på nytt igjen».

Slik testet vi

  • Helsekontrollens journalist handlet inn 17 ulike kosttilskudd med D-vitamin i norske butikker og nettbutikker - både piller, kapsler og dråper.
  • Alle produktene var deklarert med mindre enn 20 mikrogram D-vitamin per døgndose, som er den norske maksgrensen.
  • Laboratoriet ALS, som tilbyr analysetjenester, analyserte de 17 vitaminproduktene for D3-vitamininnhold.
  • Analyseresultatene ble deretter vurdert opp mot produsentens innholdsdeklarasjon.
  • Dersom produktene hadde avvik utover det Mattilsynet vurderer som akseptable avvik fra deklarasjon ble innholdet i produktene ansett som ulovlig (utenfor deklarert område).
  • Alle produktene som ble vurdert med for lavt eller for høyt D-vitamininnhold, ble reanalysert.
  • Noen av produktene som ble testet var D-vitamindråper, og hver dråpe varierer i størrelse/vekt. Analysene er derfor tatt i utgangspunkt i gjennomsnittsvekten på 20 dråper.

Vitamin D3, X-Life
Innhold per døgndose (ifølge innholdsdeklarasjon): 20 mikrogram
Faktisk innhold per døgndose (ifølge laboratorieanalyse): 13,56 mikrogram

Dette svarer produsenten: «
Vi har målt innholdet av Vitamin D3 i batch 10560 til 11,5 mikrogram per dråpe ved produksjon. Det er viktig at flasken oppbevares kjølig (som oppgitt på etikett), siden viskositet og dermed dråpestørrelse er avhengig av temperatur. Rapport fra ALS er mottatt og vil bli vurdert sammen med produsent før eventuelle tiltak vil bli gjennomført før neste produksjon av produktet. Vi er ikke kjent med et slikt avvik på dette produktet tidligere Vi ønsker utover dette å være sikre på at vår informasjon ut til sluttbruker vedrørende kvalitet og innhold skal være så nøyaktig som mulig, så vi setter prioritet på dette for å sikre kvalitet på neste produksjon som nevnt over».

D3-vitamin, Nycoplus

Innhold per døgndose (ifølge innholdsdeklarasjon): 20 mikrogram
Faktisk innhold per døgndose (ifølge laboratorieanalyse): 21,4 mikrogram

Produsenten har ikke svart på Helsekontrollens henvendelser.