I kommunevalgkampen 2015 lanserte Jonas Gahr Støre en lese-, skrive- og regnegaranti for 2. klassinger i alle kommuner hvor Arbeiderpartiet fikk innflytelse.

Garantien skulle oppfylles ved å ansette flere lærere.

– Det er ved å sette det målet vi faktisk kan forplikte oss selv, sa Støre til TV 2 Nyhetene i august 2015.

Innrømmer garantibrudd

Men i TV 2s gjennomgang av skoledata viser det seg at til tross for øremerkede midler til alle landets kommuner for å ansette flere lærere på 1.-4. trinn, så går antall lærerårsverk ned i 33 % av de Arbeiderpartistyrte kommunene. Lærertettheten utvikler seg i negativ retning i 44 % av Ap- kommunene.

– Da er vel den garantien brutt?

– Ja, den lar seg ikke gjennomføre i alle kommuner med den kommuneøkonomien kommunene har hatt, innrømmer Støre.

– Uhørt

At dårlig kommuneøkonomi er årsaken til at Arbeiderpartiet foreløpig ikke har klart å oppfylle sin skolegaranti provoserer kommunalministeren.

– Jonas Gahr Støre bløffer om kommuneøkonomien, og det er helt uhørt at Støre skylder på regjeringen for at Arbeiderpartiets egne ikke klarer å holde sine valgløfter. Vi har sørget for en god kommuneøkonomi, og så må Arbeiderpartiet sørge for å oppfylle sine egne løfter, sier Jan Tore Sanner (H).

– Må styrke kommuneøkonomien

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre hadde fredag ikke anledning til å svare på den harde kritikken fra kommunalministeren.

Men partiets kommunalpolitiske talsperson, Helga Pedersen, sier Arbeiderpartiet vil styrke kommuneøkonomien for å kunne prioritere flere lærere og benekter påstandene om bløff fra Sanner.

– Vi vil prioritere skole og lærertetthet og oppfølging av de svakeste barna i skolen. Men forutsetningen for at kommunene skal lykkes med det er at vi styrker kommuneøkonomien. Og derfor har Arbeiderpartiet foreslått mer penger i våre alternative budsjett