Både AUF, et knippe sentrale Ap-veteraner og flere fylkes- og lokallag har tatt til orde for å gjøre noe med situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.

Men Støre kom med en tydelig melding da han gikk på talerstolen fredag ettermiddag:

– Mitt råd, gode landsmøte, er at vi skal være en kraftfull opposisjon og minne om at dette skal praktiseres i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for, sa Støre.

– Jeg mener samtidig at vi ikke skal gå inn og endre lover og regelverk nå som sender signaler om at den norske politikken er i endring. For det bør den nemlig ikke være, understreket han.

– Må ikke endre spillereglene

Under Ap-landsmøtet i 2015 tok Støre fra talerstolen til orde for at Norge burde ta imot 10.000 syriske flyktninger, 5.000 i 2015 og det samme antallet året etter.

Støre ble i ettertid sterkt kritisert av Høyre/Frp-regjeringen for å ha sendt et uheldig signal om liberalisering av norsk asyl- og innvandringspolitikk.

Nå tar han selv til orde for at innstrammingen fra asylforliket bør bestå, og begrunner dette med at spillereglene ikke må endres.

– Det er bred enighet om dette i Stortinget, og det er viktig å sikre den stabiliteten, sa Støre.

Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. UDI har varslet om selvskading, uro, sosial isolasjon og angst blant ungdommer som sitter i mottak. Norsk institutt for by- og regionsforskning har anbefalt å slutte å gi midlertidig opphold til enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år.

– Kritiserte oppfølging i mottak

Flere fylkeslag skal ifølge VG ha stilt krav om at det såkalte rimelighetsvilkåret gjeninnføres. Det vil bety færre midlertidige tillatelser og at flere enslige mindreårige får opphold.

Støre gjorde det imidlertid tydelig at det er ikke noe partiledelsen ønsker. Det bør ikke være automatikk i at de mellom 16 og 18 får bli om de kommer til Norge, understreket han.

– De må vurderes på individuelt grunnlag om de har beskyttelsesbehov, sa han, og tilføyde:

– Hvis de har det, skal de tas godt imot, bosettes og bli integrert. Hvis de ikke har det, må de ved 18 reise ut.

Støre kritiserte også regjeringen for ikke å følge opp de enslige mindreårige asylsøkerne godt nok når det gjelder helsehjelp og oppfølging i mottakene.

(©NTB)