Arbeiderpartiets landsmøte varer i fire dager til, men allerede på første dag ble lista lagt for det som er en av partiets fem hovedsaker - nemlig skole.

– Alle skal med, sier vi. Men viktigst: alle barn skal med, sa Trond Giske fra talerstolen.

– Full kraft. Det betyr flere lærere. Og det koster penger. Derfor skal vi i løpet av de neste fire årene trappe opp satsingen, sa partileder Jonas Gahr Støre.

Men Arbeiderpartiet har hatt store ambisjoner for landets skoler tidligere.

Antall lærerårsverk ned i 33 prosent av Ap-kommunene

I kommunevalgkampen for to år siden lanserte de en lese-, skrive- og regnegaranti for alle 2. klassinger i sine kommuner. Garantien skulle oppfylles ved å ansette flere lærere, og Støre lovet at alle Arbeiderparti-kommuner skulle prioritere dette.

– Alle Ap kommuner hvor vi har innflytelse vil ha dette som retningslinjer for skolene sine. Og blir den garantien brutt, så er det veldig alvorlig og derfor må det tas tak i. Det er ved å sette det målet vi faktisk kan forplikte oss selv, sa han til TV 2 da.

Etter denne garantien fikk Arbeiderpartiet ordførerne i over 200 kommuner. Vi har derfor sett nærmere på hvordan lærerutviklingen har vært i de kommunene. TV 2s gjennomgang viser at:

  • Selv om Ap-kommunene nøt godt av 700 millioner i øremerkede midler til flere lærere på 1.-4. trinn i fjor, så gikk antall lærerårsverk på disse trinnene ned i 33 prosent av Ap-kommunene i inneværende skoleår.
  • Og lærertettheten, det vil si forholdet mellom elever per lærer, utviklet seg negativt i 44 % av kommunene.

– Skal vi virkelig lykkes, må vi få flertall i Stortinget

Det er ikke langt unna landssnittet - til tross for Støres garanti.

– Nå har rundt halvparten av dine kommuner hatt nedgang i lærertettheten, da er vel den garantien brutt?

– Det er alvorlig å ikke kunne følge opp de behovene barn har med å få bedre tilrettelagt undervisning.

– Men da er vel den garantien brutt?

– Ja, den lar seg ikke gjennomføre i alle kommuner med den kommuneøkonomien kommunene har hatt.

– Men det var jo det du lovet i 2015 at det skulle?

– Ja, men jeg sa også klart at kommunene lever på de inntektene de selv har og de inntektene de får fra staten og som vedtas i Stortinget. Og de er vedtatt med trange rammer, og da har det ikke vært mulig for noen av kommunene å gjennomføre det.

– Lovet du da for mye på vegne av kommunene?

– Nei, altså, her er det slik at ordførerne og kommunepartiene gikk til valg på program. Dette var Arbeiderpartiets overordnede ambisjon. Mange lykkes med det. Men jeg sa da, og jeg sier også nå, skal vi virkelig lykkes med dette så må vi også få flertall i Stortinget.