Tirsdag fortalte TV 2 at utviklingen i antall elever per lærer har gått i negativ retning i 46 prosent av landets kommuner i perioden 2014/15 til 2016/15.

Selv om gjennomsnittet for lærertetthet i landet som helhet har hatt en liten forbedring fra 16 elever per lærer til 15,8, mener Utdanningsforbundet at variasjonene er så store at det må innføres en lovfestet minstenorm for lærertetthet.

Sjekk utviklingen i din kommune!

– Vi må ha strengere regler for at pengene skal nå frem. Det rammer elever spesielt og det rammer de svakeste elevene mest, og det kan vi ikke fortsette å se på, sier leder Steffen Handal

Skolenivå

Men lederen for lærernes egen fagorganisasjon vil ikke at det skal være en minstenorm som gjelder på kommunenivå, men for skolenivå.

– Da sikrer du ressursene til skolen, så kan rektoren sammen med personalet disponere midlene sånn som er best for elevene, sier Handal.

Han mener at ressurser til en lærer for hver 15. elev på 1. til 4. trinn og ressurser til en lærer for hver 20. elev på mellomtrinnet er et fornuftig mål.

Haster

Handal er urolig for at skolen ikke prioriteres høyt nok i en stram kommuneøkonomi.

Han tror derfor en lovfestet norm er eneste vei å gå.

– Vi har politisk vilje. Vi har et storting som bevilger pengene. Vi har lærere som ønsker seg dette. Vi har foreldre som ønsker seg dette og vi har også et politisk Norge som sier at dette er viktig. Når det da ikke skjer, da er det noe galt med reglene.