– Forbannet tull at tarmskylling kan hindre kreft

Fylkesmannen skal granske sykepleieren som tilbyr tarmskylling til barn.

Det var i TV 2-programmet Helsekontrollen at Marianne Tveitan ved Tveitanklinikken tilbød tarmskylling til Mille på ti år, etter å ha kjent på magen hennes i noen sekunder.

Det Tveitan ikke var klar over var at Mille var en innleid skuespiller og at Helskontrollens programleder Marte Spurkland filmet med skjult kamera under konsultasjonen.

De to oppsøkte Tveitanklinikken og sa at Mille hadde hatt vondt i magen i en tid. Bakgrunnen for opptaket var å avdekke hva alternative behandlere tilbyr et barn med et alminnelig problem.

Nå reagerer også fylkesmannen på at Marianne Tveitan bare kjente på magen til Mille i noen sekunder før hun anbefalte tarmskylling.

Hele reportasjen fra Helsekontrollen kan du se her.

Åpner tilsynssak

Fylkesmannen åpner nå tilsynssak mot Marianne Tveitan som følge av TV 2-programmet. Det betyr at fylkeslegen går inn og vurderer om praksisen er i tråd med gjeldende regler.

– Tarmskylling hos barn uten medisinsk indikasjon, og med råd om behandling, det bør vi undersøke om er medisinsk forsvarlig, sier fylkeslege i Oslo og Akershus, Jan Petter Odden til TV 2.

Dersom det viser seg at det er brudd på forsvarlighetskravet, må Tveitan endre praksis.

– I de verste tilfellene meldes saken til Statens helsetilsyn, som eventuelt kan frata eller begrense autorisasjonen til vedkommende. Nå uttaler jeg meg ikke om denne konkrete saken, men på generelt grunnlag, sier Odden.

Tveitan har ennå ikke blitt kontaktet av fylkeslegen, men sier hun selvsagt vil samarbeide med dem. Se hvordan hun svarer nederst i denne artikkelen.

Langt utenfor god praksis

Helsetilsynet har sett de skjulte opptakene og reagerer på behandlingen Tveitan tilbyr.

– Det å anbefale tarmskylling på en ti år gammel jente etter å ha kjent på magen hennes i noen sekunder er langt utenfor god praksis, sier Vigdis Malt Marøy.

På nettsidene sine trekker Tveitanklinikken fram at de tilbyr behandling med offentlig godkjente sykepleiere, men Malt Marøy mener det er problematisk.

– Sykepleiere i ordinær virksomhet kan forøvrig ikke igangsette behandling på eget initiativ uten at lege har undersøkt barnet. Det er for lite grunnlag til å si at dette er direkte ulovlig, men det er ikke anbefalt.

Tveitan spurte ikke jenta eller Spurkland om hun hadde vært hos lege. Derimot hadde hun mange forklaringer på hvorfor flere burde ta tarmskylling med jevne mellomrom. Det kommer fram i de skjulte opptakene:

– Hadde alle gjort det her et par ganger i året hadde så mye sykdom vært unngått, hevder Tveitan under konsultasjonen.

– Kreft også?

– Absolutt, uten tvil, svarer hun.

– Forbannet tull

En av Norges fremste kreftleger, Steinar Aamdal er rystet over det han får gjenfortalt av TV 2. Han er professor ved medisinsk fakultet og leder forskningsgruppen for tidlig utprøvende kreftbehandling. Han reagerer kraftig på påstanden om at tarmskylling kan være kreftforebyggende.

– Det er en bløff. Det finnes ingen holdepunkter for at tarmskylling hindrer kreft.

Tarmskylling har heller ikke dokumentert effekt på noen andre helseplager.

Aamdal fikk nylig kreftforeningens hederspris for sitt arbeid for at norske pasienter skal få raskest mulig tilgang til det nyeste innen kreftbehandling. Han mener tvert imot at tarmens bakterier er av vesentlig betydning for om den nyeste formen for kreftbehandling, immunterapi, virker.

– Dette med tarmbakterier er nå et nytt felt innen kreftforskning, fordi vi vet at noen av bakteriene er nødvendige for immunterapiens effekt, sier han til TV 2.

Kan være uforsvarlig

Normalt vil ikke Helsetilsynet kunne granske en alternativ behandler fordi det ikke anses som helsehjelp, men når en utdannet sykepleier tilbyr behandling som ikke har dokumentert effekt, stiller saken seg annerledes.

Helsetilsynet presiserer at de ikke kan gå inn i denne konkrete saken før fylkesmannen eventuelt ber om det, men skriver:

«Om dette hadde blitt en tilsynssak, kunne sykepleierens rådgivning bli vurdert som uforsvarlig.»

– Ingen klager

Marianne Tveitan har blitt forelagt alle kommentarer som er gjengitt i denne saken. Hun ønsker ikke å stille til intervju, men skriver:

«Vi har i 20 år drevet en seriøs og profesjonell virksomhet og behandlet ca 4-5000 pasienter årlig. Mange oppsøker oss etter anbefaling fra leger. Et flertall kommer tilbake gang etter gang. De må derfor åpenbart være godt fornøyde med resultatene av behandlingen.

Vi har ikke fått en eneste klage på alle disse årene, og vi er stolte av den jobben som vi gjør.Gjennom denne bidrar vi til å øke livskvalitet. Vi er ikke blitt kontaktet av hverken Fylkesmannen eller Statens helsetilsyn. Dersom de imidlertid eventuelt skulle ønske å se nærmere på vår virksomhet, vil vi selvfølgelig samarbeide med dem. »

Ikke fylkeslegens sak

I programmet ble også de to andre alternative behandlere oppsøkt med skjult kamera. Fordi de ikke er autorisert helsepersonell, ligger det ikke under fylkesmannens område å føre tilsyn med dem. Flere eksperter har etterlyst strengere krav til personer som tilbyr alternativ behandling, eller en aldersgrense for alternativ behandling av barn, slik de har i Sverige.