Senterpartiets rekordmåling på 15,8 rammer samarbeidspartner Arbeiderpartiet som et knyttneveslag. Partiet faller 3,6 prosentpoeng og er for første gang siden stortingsvalget i 2013 under 30 prosent.

Bakgrunnstallene i målingen Kantar TNS har laget for TV 2 viser at det er Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre som bokstavelig talt har åpnet låvedøra på vidt gap for velgerflukt til Senterpartiet.

Mens det før nyttår var Arbeiderpartiet som hentet velgere fra Senterpartiet er sitausjonen snudd på hodet. Da oppturen var i gang rundt nyttår startet velgerflukten fra Arbeiderpartiet. For tredje måned på rad er nettovandringen av velgere mellom de to partiene doblet.

Fra januar til februar økte også overgangen av velgere fra de to regjeringspartiene til Senterpartiet, men den har sluttet å øke. Det er altså stor grunn til å anta at rekordoppslutningen Senterpartiet nå opplever i stor grad skyldes velgere som har forlatt Arbeiderpartiet.

Samtidig har de to regjeringspartiene nærmest tettet igjen låvedøra til Arbeiderpartiet som gjennom fjoråret var med å sikre dem solid overtak og gode målinger. Mens det før jul var over 100.000 i netto som vandret fra de to regjeringspartiene til Arbeiderpartiet, henter de nå bare noen få tusen flere velgere fra de to regjeringspartiene enn de mister tilbake.

Bakgrunnstallene viser at Arbeiderpartiets lojalitet faller som en stein. Bare 63 prosent av Ap-velgerne fra 2013 sier de vil stemme på partiet. Ap taper mest blant kvinner. Partiet går tilbake i alle aldersgrupper og går mest tilbake i Oslo og Akershus og nord for Dovre.

Blant Høyres velgere fra 2013 sier 62 prosent at de vil stemme på partiet igjen. Partiet styrker seg markant blant velgere mellom 45 og 59 år, der de på denne målingen er større enn Arbeiderpartiet. Høyre går frem på Sør- og vestlandet og nord for Dovre.

Denne gang har Fremskrittspartiet en høyere andel lojale velgere enn Arbeiderpartiet med 64 prosent. Partiet sliter med lav oppslutning blant unge velgere og henter få nye.

Ingen andre partier har like trofaste velgere som Senterpartiet. Nesten ni av ti velgere fra 2013 vil stemme på partiet igjen. I tillegg til at partiet henter mange velgere fra de to store partiene sier en av sju velgere som stemte KrF i 2013 at de vil stemme Senterpartiet.

Både KrF og Venstre sliter med sperregrensa. Denne gang havner begge partiene under. Fra KrF er det nesten 1 av 10 som går over til gruppen andre partier denne måneden. For Venstres del er lekkasjen av velgere størst til Arbeiderpartiet. Målingen er tatt opp før og eter Venstres landsmøte. Selv om tallene er små, viser de et klart høyere nivå etter landsmøtet enn i før. Om det er noen trøst er det KrF og Venstre som har høyest andel tidligere velgere på gjerdet.

SV klarer seg denne gang over sperregrensa, som skyldes at de denne gang henter flere velgere fra Arbeiderpartiet enn de mister tilbake. De grønne sliter i likhet med de andre små med lav lojalitet. Under 4 av 10 velgere fra 2013 sier de vil stemme på partiet igjen.