Marius og Renate fratatt trygda – mener NAV-sjefen lyver

NAV tok arbeidsavklaringspengene fra Marius og Renate etter at de stilte opp på TV 2.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Marius Vigre og Renate Andreassen stilte opp på TV 2 for å vise at mange arbeidsledige her i landet ikke tas med i ledighetsstatistikken fordi de mottar arbeidsavklaringspenger.

Det fikk store konsekvenser for dem.

Etter reportasjene ble de fratatt støtten fordi NAV mente det hadde framkommet nye opplysninger om dem.

Men Marius og Renate har flere ganger fortalt NAV det samme som de fortalte i reportasjene på TV 2.

Mener hun har vært ærlig

– Det er smålatterlig at hun kan stå og lyve på direktesendt TV og si at det er nye opplysninger i sakene. Hun sier noe som ikke er sant. Og jeg har vært ærlig med NAV hele veien, sier Renate Andreassen til TV 2.

550 personer stilte i fjor opp på TV 2 for å gi arbeidsledige et ansikt. Men det skulle vise seg at mange av de som stilte opp ikke regnes som arbeidsledige i NAVs statistikker fordi de mottar arbeidsavklaringspenger.

To av de som stilte opp for å vise at mange arbeidsledige ikke kommer med i statistikken var Renate fra Moss og Marius fra Nærbø. De fortalte det samme til TV 2 som de har fortalt til NAV i lang tid: De er friske og ønsker å jobbe.

Etter at reportasjene ble sendt tok saken en dramatisk vending for de to. De blir kalt inn til møte med NAV og fratatt arbeidsavklaringspengene.

LES OGSÅ: Marius (21) og Renate (33) stilte opp på TV 2 for å gi arbeidsledige et ansikt. Det fikk enorme konsekvenser for dem

– Kvalifiserer ikke til avklaringspenger

I et direkteintervju på TV 2 Nyhetene 6. mars i år avviste NAV-sjef Sigrunn Vågeng at Marius og Renate ble fratatt arbeidsavklaringspengene fordi de stilte opp i reportasjene.

Dette er arbeids-
avklaringspenger

  • Arbeidsavklaringspenger er en helserelatert ytelse fra NAV som kan gis til personer som på grunn av helse, skade eller lyte har fått arbeidsevnen redusert med minst 50 prosent.
  • Mottakere av avklaringspenger tas ikke med i NAVs ledighetsstatistikk.
  • TV 2 har i flere reportasjer vist at mange mottakere av arbeidsavklaringspenger er arbeidssøkere.
  • I februar mottok 78.000 dagpenger her i landet. Samtidig mottok hele 148.000 arbeidsavklaringspenger.

– Det er ikke på bakgrunn av det. Enkelt sagt så er saken den at det er kommet fram nye opplysninger som disse to selv har bekreftet i møte med NAV. De er friske og kan begynne å jobbe. Da kvalifiserer de ikke lenger til denne typen ytelse, sa Sigrunn Vågeng.

Men det NAV-sjefen kalte nye opplysninger har Marius og Renate fortalt NAV flere ganger før.

«Klar for det ordinære arbeidsmarkedet»

Marius Vigre kom første gang til NAV 9. oktober 2014. Her blir han registrert som arbeidssøker. Han skal gjennom en slankeoperasjon og blir forklart hvordan han kan søke arbeidsavklaringspenger.

Marius kommer seg raskt etter slankeoperasjonen og får i 2015 tilbud om arbeidstrening gjennom NAV. Samtidig leter han etter ordinære jobber og forteller dette til sin NAV-veileder. I et notat fra 4. januar 2016 skriver veileder dette:

«Marius sier han er klar for det ordinære arbeidsmarkedet og ser aktivt etter ledige stillinger han kan søke på.»

I et nytt notat fra 24. februar 2016 framgår det at veileider i NAV gir Marius råd i jakten på en jobb.

«Jeg spør om han kan tenke andre butikkjobber og han svarer ja. Han sier han er klar for å søke også andre steder og følger med på ledige stillinger. Jeg tipset han om mulige stillinger på Varhaug (butikk). (...) Jeg viser til at vi har direkte tilmeldte stillinger som ikke er i media og dersom der er stillinger som kan være aktuelt for ham å søke på, blir han tilvist. Han sier det er greitt.»

Friskmeldt

24. juni 2016 skriver fastlegen til Marius en legeerklæring. Her framgår det at Marius ikke har ikke har noen spesielle begrensninger knyttet til arbeid.

«I bedre fysisk forfatning. Har god nok helse til å stå i vanlig arbeid.»

I arbeidsevnevurderingen krysser lege av for at Marius både vil kunne gjenoppta tidligere arbeid og kunne ta ta annet arbeid umiddelbart.

Tre måneder seinere får Marius likevel forlenget perioden med arbeidsavklaringspenger i ett år.

– Det er ikke nytt, jeg har sagt jeg er klar for å jobbe. Jeg har vært frisk lenge men NAV har aldri reagert på det, sier Marius Vigre.

– Knøt seg i magen

Heller ikke Renate forstår hvordan NAV-sjef Sigrunn Vågeng kan si at NAV har fått nye opplysninger.

– Det knøt seg i magen for jeg ble så forbanna. For det er ingen nye opplysninger i saken, sier Renate Andreassen.

Renate Andreassen ble sykemeldt fra jobben som servitør på grunn av problemer med et kne. Hun fikk innvilget arbeidsavklaringspenger etter en kneoperasjon i 2013.

I saksdokumentene til Renate finner ikke noe som tyder på at hun har framstilt seg som sykere enn hun er. Tvert imot. I egenerklæringen om arbeidsevne fra 2013 krysser hun av for at egen helse er god.

På spørsmål om utfordringer i forhold til å komme i arbeid/aktivitet krysser hun av for «utdanning/kvalifikasjoner». Hun krysser ikke av for noen utfordringer knyttet til helse.

– Jeg har sagt til NAV at jeg er 100% frisk i den forstand at jeg kan ta andre jobber enn den jeg jobbet med tidligere. Jeg kan godt jobbe som servitør, det har jeg sagt til dem tidligere og det sa jeg på det møtet 13. februar også. Men da kommer jeg til å havne tilbake der jeg var, sier Renate Andreassen til TV 2.

Renate har vært i flere arbeidsrettede tiltak i regi av NAV. 27. juli 2016 skriver veileder i en rapport dette om Renate:

«Deltaker har behov for å spisse CV og søknad inn mot aktuelle arbeidsplasser hun søker innenfor kontor og administrasjon. Hun trenger feedback på det hun gjør og hjelp i søkeprosessen da det har vært en utfordring og i det hele tatt komme på intervju. Deltaker søker flere jobber hver uke og jobber hardt.»

I et vedtaksbrev datert 03.02.17 fikk Renate Andreassen forlenget AAP-perioden frem til 28. februar 2018.

To dager seinere medvirket Renate i en reportasje på TV 2 der hun sa at hun er klar for å jobbe. En uke seinere blir hun innkalt til et møte der hun beskjed om at hun mister arbeidsavklaringspengene.

– NAV ser på helheten

TV 2 har foreholdt NAV opplysningene som framkommer i Marius og Renate sine NAV-journaler.

– Reportasjen på TV 2 gav grunnlag for å vurdere saken. Men vi vurderte den ikke på grunnlag av reportasjen, men vi innkalte til et møte. På bakgrunn av det møtet og gjennomgang av opplysninger i saken så endret NAV oppfatning og vi så at det var riktig å avklare mot arbeid, sier Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV.

– Hva var det som var nye opplysninger for NAV?

– NAV må se på helheten, og det er mange opplysninger i en sak. Og vi må også se på kvalifiseringen, på praksisplass, sier Kjell Hugvik.

– Men hva var nytt?

– Det var helheten i saken. Det at vi fikk klare opplysninger og at de også var så tydelige selv på at de var klare for jobb.(...) Kanskje burde vi noe tidligere ha vurdert dem mot arbeid, sier Kjell Hugvik.

Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV. Foto: TV 2 Nyhetene
Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV. Foto: TV 2 Nyhetene

Angrer ikke

Marius mistet støtten fra NAV, men har aldri angret på at han stilte opp for å vise at arbeidsledighet er et større problem enn det NAV og norske politikere vil innrømme.

– Jeg får ufattelig mye støtte rundt omkring, det gjør jeg, sier Marius.

Etter TV-reportasjen har han fått flere henvendelser fra arbeidsgivere. Marius har nå takket ja til en praksisplass med mulighet for fast jobb på sikt.

– Ja, jeg har et stort håp om det nå. Nå er jeg nokså ferdig med NAV, og hele det systemet, sier Marius Vigre.