Et stort flertall i Venstre går inn for å beholde taxfree-ordningen ved landets flyplasser.

Vedtaket ble gjort partiets landsmøte i helgen.

– Vi fikk skylda for å legge ned Rygge, vil vi ha skylda for å legge ned Torp også? spurte Karin Virik fra Vestfold.

Programkomiteen hadde opprinnelig innstilt på et klart nei til taxfree. I utkastet til partiprogram het det at «Venstre mener taxfreeordningen har negative konsekvenser for miljø og klima, og foreslår derfor å oppheve muligheten til å selge alkohol- og tobakksvarer toll- og avgiftsfritt».

Her stjeler bankdirektøren i taxfree-butikken på OSL

Flertall
Men landsmøtet ja et overveldende ja til å stryke dette punktet.

Venstre-ledelsens syn er at taxfree-ordningen bidrar til billigere flybilletter og dermed gjør det mer attraktivt å fly i stedet for mer miljøvennlige alternativer.

Ifølge en utredning som Stortinget fikk i fjor, vil en avvikling av taxfreeordningen også føre til lavere alkoholkonsum og slik bedre folkehelsen. Den sittende regjeringen har imidlertid avvist å korke igjen tilbudet.

Nå er det dette som møter deg når du lander på Oslo lufthavn

Omsetter for fem milliarder
Motstanderne mener på sin side at et slikt vedtak vil strupe landets småflyplasser, skape unødig irritasjon og ikke bidra til å skape økt forståelse for klimaspørsmålene.

Ifølge flere landsmøtedelegater vil en avvikling av taxfreeordningen gi Avinor et inntektstap på om lag 2,5 milliarder kroner, midler som i dag brukes til å finansiere småflyplasser i Norge.

Norske flyplasser omsetter alkohol, tobakk og sukkervarer for nær fem milliarder kroner i året.

(NTB)