VIL OPPHEVE JURYORDNINGEN: Justisminister Per Willy Amundsen legger frem forslag om å oppheve dagens juryordning i lagmannsretten 
VIL OPPHEVE JURYORDNINGEN: Justisminister Per Willy Amundsen legger frem forslag om å oppheve dagens juryordning i lagmannsretten  Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Vil ikke lenger ha jury til å avgjøre straffesaker

Regjeringen foreslår at de alvorligste straffesakene ikke lenger skal avgjøres av vanlige personer i en jury.

Fredag legger regjeringen frem forslag for Stortinget om å oppheve dagens juryordning, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

– Jeg er glad for at vi nå kan legge frem et forslag som bedre ivaretar rettssikkerheten og sikrer begrunnede avgjørelser i alle straffesaker, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Ingen jury, men flere meddommere

Med dagens ordning blir skyldspørsmålet i straffesaker som kan gi over seks år i fengsel avgjort av en lagrette, som er en jury med ti personer.

Nå vil regjeringen at skyldspørsmålet i stedet skal avgjøres av en meddomsrett, som består av to fagdommere og fem meddommere. En meddommer er, i likhet med medlemmene i en jury, en vanlig person som ikke er en juridisk utdannet fagdommer.

– At sammensetningen i alle meddomsrettssaker blir to fagdommere og fem meddommere, og ikke tre fagdommere og fire meddommere som i dag, innebærer at styrkeforholdet vil forskyves i favør av lekdommerne, sier Amundsen.

Eksempler på saker det nye lovforslaget gjelder for er drapssaker, alvorlige narkotikaforbrytelser, alvorlige seksualforbrytelser og grove ran. Amundsen mener forslaget gjør at vanlige personers innflytelse i straffesaker vil ivaretas på en bedre måte og bedre utnytte domstolens ressurser.