PSYKOLOGLØFT: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
PSYKOLOGLØFT: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bent Høie lover: – Alle kommuner skal få psykolog

Regjeringen vil lovfeste krav om at alle kommuner skal ha psykolog fra 2020 – spesielt for å bedre unges helse.

Helse- og omsorgsministeren Bent Høie (H) vil styrke fokuset på psykisk helse.

I statsråd fredag fremmer regjeringen et nytt lovforslag som innebærer at alle kommuner skal ha psykolog.

– Vi har alle en psykisk helse. I dag er det for høy terskel for å få hjelp når man begynner å få psykiske helseutfordringer. Vi er overbevist om at hvis det er psykologer i kommunene, så vil folk få raskere og bedre hjelp, og kunne løse ting på et tidligere tidspunkt, sier Høie.

Halve Norge har ikke kommune-psykolog

Lovkravet skal gjelde fra 2020 slik at kommunene som mangler psykolog får opprettet stillinger og får tid til å rekruttere psykologer.

Antall psykologer har økt markant i kommunene som følge av et rekrutteringstilskudd regjeringen innførte for fire år siden. I 2013 var det 130 psykologer i 95 kommuner og bydeler. Nye tall viser at det nå er 377 psykologer i 265 kommuner og bydeler. Men fortsatt mangler halvparten av kommunene psykolog.

– Vi stiller også krav til kompetanse til en rekke helsefaglige stillinger i det nye lovforslaget, sier Høie.

Dermed får også alle kommuner fysioterapeut, lege, sykepleier, jordmor og helsesøster fra 2018. Fra 2020 blir det i tillegg til psykolog stilt krav om at kommunene skal ha ergoterapeut og tannlege.

Vil forebygge frafall i skole og arbeidsliv

Høie sier tiltaket vil være spesielt viktig for yngre mennesker.

– Det er spesielt barn og unge som vil ha glede av dette, rett og slett fordi de fleste som får psykiske helseutfordringer får det i barne- og ungdomsårene. Og ved å gå hjelp da, så kan et mindre problem løses istedenfor at det skal vokse seg så stort at noen for eksempel dropper ut av skolen eller ikke kommer inn i arbeidslivet, sier han.