Ber regjeringen skjerpe loven:

– Hvem som helst kan kalle seg alternativ behandler, og de kan starte når som helst

40.000 barn blir årlig tatt med til alternative behandlere. Men det stilles ingen krav til verken autorisasjon, kunnskap eller medisinsk utstyr.

Ett enkelt søk på internett, og vips, så kan du praktisere som alternativ behandler i Norge.

Du kan blant annet kjøpe deg et bioresonansapparat. Et apparat som blant annet beskrives som «et integrert analyse- og behandlingsutstyr som baserer seg på måling av kroppens frekvenser».

Med denne maskinen fikk ti år gamle Tilde vite at hun hadde fire til fem blodspisende parasitter, hjernestress, midd og et kronisk problem med tarmen.

Men 10-åringen er egentlig helt frisk og var skuespiller på skjult kamera-oppdrag for TV 2-programmet Helsekontrollen.

Hun besøkte totalt tre alternative behandlere og fikk en rekke diagnoser. Det raser flere leger over og de mener det alternativ behandling av barn burde vært forbudt.

Les hva de alternative behandlerne svarer på kritikken.

– Finnes ingen dokumentert effekt

I Norge er det Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) som har ansvaret for forskning på og informasjon om alternativ behandling.

De er oppdaterte på effekten av ulik type alternativ behandling, hva det innebærer å gå til en alternativ behandler og mekanismene bak alternativ behandling.

Vinjar Fønnebø, forskningssjef ved NAFKAM. Foto: TV 2
Vinjar Fønnebø, forskningssjef ved NAFKAM. Foto: TV 2

– Som et diagnostisk hjelpemiddel så finnes det ingen dokumentasjon på at apparatene faktisk måler det de skal måle, altså klassifisere syke og friske riktig, sier Vinjar Fønnebø, forskningssjef ved NAFKAM.

– Men da er det jo mange som får helt feil svar?

– Det er riktig, det er mange som får helt feil svar.

40.000 barn går til alternative behandlere

I fjor gjennomførte forskerne ved Universitetet i Tromsø en undersøkelse for å finne ut av hvor mange barn som blir tatt med til alternativ behandling i Norge.

– Blant foreldre som har forsørgeransvar for barn der var det 5,2 prosent som svarte at de hadde tatt barn til alternativ behandler siste tolv måneder. Og det har vi beregnet at utgjør cirka 40.000 barn hvert år, sier Fønnebø.

I Sverige er det forbudt å ta med barn under åtte år til alternativ behandling.

Stilles ingen kvalifikasjonskrav

I dag stilles det ingen krav til hvem som kan være alternativ behandler i Norge.

– Hvem som helst i Norge kan når som helst kalle seg alternativ behandler, bruke alle de titlene som er innenfor alternativ behandling og starte praksis i morgen, uten en eneste time verken utdanning eller erfaring.

Men etter å ha sett Helsekontrollens avsløringer, så roper de varsko.

– Politikerne våre har da vedtatt en lov som sier at vi skal ikke regulere dette på noen annen måte enn fra et forbrukerståsted. Og vi mener regjeringen bør gå inn og stille noen medisinsk-kunnskaplige krav dersom man skal motta momsfritak og få en beskyttet tittel, altså stå i Brønnøysundregisteret, sier forskningssjefen.

Får et informasjonshefte

Mange alternative behandlere er i dag organisert i Norske naturterapeuters hovedorganisasjon (NNH). Men organisasjonen har ingen rutiner for å følge opp om den behandlingen som gis er forsvarlig.

– Vi har gjennom mange år hatt et omfattende krav om at terapeutene skal ha grunnmedisinsk kunnskap, og kunnskap om etikk og kommunikasjon. I tillegg får alle nye medlemmer et hefte med informasjon om relevant lovverk, forskrifter og etiske regler. Tilbud om et kvalitetssikret studietilbud er også en del av denne pakken, så vi jobber på mange hold, men vi ser jo at dette må vi ha mer fokus på, sier leder i NNH, John Petter Lindeland.

Ingen stilte et av de viktigste spørsmålene

Helsekontrollen tok i alt kontakt med 30 ulike behandlere, og kun én av dem spurte om Tilde (10) hadde vært på legebesøk i forkant. Det skulle samtlige ha gjort, sier NNH.

– I et pasientintervju bør det alltid sjekkes ut om vedkommende har vært hos en lege, men erfaring viser at de fleste har vært innom det offentlige helsevesenet opptil flere ganger. Uansett bør dette stadfestes inn i journalen, sier Lindeland.

De tre behandlerne som Helsekontrollen besøkte med skjult kamera ga den friske 10-åringen flere og ulike diagnoser. Lindeland mener alle de organiserte alternative behandlerne i hovedsak har som oppgave å utarbeide en alternativ behandlingsstrategi – ikke sette diagnosene.

– Det er klart at man skal være forsiktig med å være entydig når det gjelder diagnoser, men utfordringen vår når det gjelder naturterterapauter er at pasientene kommer med en viss forventning om å kanskje få en annerledes forklaringsmodell enn den de får presentert i offentlig behandling, forklarer organisasjonslederen.

Har du, eller noen du kjenner, erfaringer og opplevelser med alternativ behandling? Ta kontakt med vår journalist her.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook