Han saksøker bank for inntil 700 millioner kroner: – Det er helt vanvittig at en bank opptrer sånn

Eiendomsinvestoren Knut Jørgen Hauge saksøker BN Bank for inntil 700 millioner.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Midt på Fisketorget i Bergen ligger Zachariasbryggen.

Det er gamle torgboder som er gjort om til et moderne restauranthus.

– Selv i dag finnes det ikke restauranthus i Norge av den størrelsen med et sånn mangfold og tilbud, forteller den tidligere eieren av restaurantbygget Zachariasbryggen, Knut Jørgen Hauge.

Eiendomsinvestoren Knut Jørgen Hauge kjøpte bygget i 2005. Med seg på laget hadde Hauge BN Bank som med lån støttet kjøpet, og deretter oppussingen av Zachariasbryggen.

Ekstremsport

Å få bygget om Zachariasbryggen var et prosjekt som tok flere år å gjennomføre.

– Å bygge om Zachariasbryggen var ekstremsport i bygging, hevder Hauge.

Men oppussingen var knapt nok ferdig før problemene startet. Zachariasbryggen står på festet tomt og da forhandlingene om ny festeavtale begynte i slutten av 2011 havnet Hauge i konflikt med tomteeier Bergen sentrum tomteselskap.

Hauge nektet å godta at festeavgiften ble satt opp fra en million kroner til 20 millioner kroner i året.

– Når man er under angrep med motparter som ønsker å torpedere selskapet og få oss konk, så forventer man at banken setter seg opp i båten og ror sammen med kunden ikke at han hopper opp i båten til motparten til kunden og dolker deg i ryggen, sier Hauge.

Banken forhandler med motparten

Via sin advokat avviser Bergen sentrum tomteselskap at de forsøkte å torpedere Hauges selskap Zachariasbryggen AS.

Men samtidig som festekonflikten eskalerte velger Hauges långiver BN Bank å starte forhandlinger med Hauges motpart, Bergen sentrum tomteselskap.

– De hadde gjort avtale med Bergen sentrum tomteselskap om å slå sammen tomt og bygg, bli kvitt Zachariasbryggen AS med aksjonærene og dele verdiene seg imellom, sier Hauge.

Banken sa opp lånet og høsten 2013 ble Hauges selskap begjært konkurs. Anklagene som ble rettet mot Hauge var alvorlige. Inntrykket som ble skapt gjennom media var at han hadde lurt banken.

– Det er verre enn å bli rundlurt. Du blir rundlurt når de gjør dette. Når de lyver om faktum etterpå. Og sånn som disse sakene har utviklet seg så har det vært en personlig jakt og sverting av meg for å skjule sine egne spor for å ikke bli oppdaget, hevder Hauge.

– Blank stryk i bankvirksomhet

Hauge hevder han allerede i 2013 forstod hva bankens mål var, og dokumenter han har fått tilgang til via rettslige kjennelser, tre år etter konkursen, bekrefter det sier han.

Hauge henter et dokument fra kopimaskinen og viser oss.

– Dette er et internt arbeidsdokument i BN Bank som er en fordeling av arbeidsoppgaver i april 2013. Og det kommer jo klart frem hva som var deres misjon: «Hvordan bli kvitt Knut?» Dette er et av dokumentene vi har fått tak i, og da ser man jo hvordan banken jobber og hvilke metoder de har, sier Hauge og holder dokumentet frem slik at vi kan se hva som står der.

DOKUMENT: Hauge viser TV 2 arbeidsdokumentet fra BN Bank. Foto: TV 2
DOKUMENT: Hauge viser TV 2 arbeidsdokumentet fra BN Bank. Foto: TV 2

Knut Jørgen Hauge har gjennom rettskjennelser fått tilgang til kommunikasjon mellom BN Bank og Bergen Sentrum Tomteselskap.

– Vi har alt fra styrereferater, avtaler, endringsavtaler, kommunikasjon mellom partene, sms-logger og så videre, forteller Hauge.

TV 2 har fått tilgang til dokumentene og de forteller en annen historie enn det som til nå er kjent. De bekrefter også Hauges påstand om at BN Bank og Bergen sentrum tomteselskap forhandlet og inngikk en avtale om å slå sammen tomt og bygg, lenge før Hauges selskap ble begjært konkurs.

– Det er helt vanvittig at en bank opptrer sånn. De vet at det ikke er lovlig, sier Hauge.

– Det er blank stryk i bankvirksomhet, skyter rådgiver Frode Igland inn.

Den erfarne bankmannen Frode Igland jobber som rådgiver for Hauge. Som tidligere banksjef i Norges største bank DNB hadde Igland ansvar for store næringslivskunder.

Igland og Hauge mener BN Bank inngikk avtale med Bergen sentrum tomteselskap for at banken skulle oppnå økonomisk gevinst.

– Det fremgår av bankens egne styrepapirer at de så den muligheten. Der fremgår det at de så for seg en total eiendomsverdi på 600-700 millioner. 40 prosent av 600-700 millioner er 240-280 millioner på bankens andel. Banken hadde et bankengasjement på 230, så der ligger det en 10 til 50 millioner i upside for banken, sier Igland.

Saksøker BN Bank

Zachariasbryggen AS ved Knut Jørgen Hauge har saksøkt BN Bank og bankens styre for inntil 700 millioner kroner. TV 2 har bedt om intervju med direktøren for den landsdekkende banken, Gunnar Hovland. Men Hovland vil ikke møte TV 2. Han var tilstede da TV 2 reiste for å BN Banks kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen. Men det eneste vi så til Hovland var da han forsvant i en bil bak ryggen på kommunikasjonsdirektøren.

– Kjører han av gårde sjefen nå?

– Ja han reiser, svarer kommunikasjonsdirektør Stein Tore Laugen.

– Så han blir ikke med å møte oss i det hele tatt han?

– Nei de skulle rekke et fly, svarer Laugen.

BN Bank har på forhånd blitt gjort kjent med påstandene Hauge og Igland kommer med. Og dokumentene TV 2 har fått tilgang til kjenner de til. Kommunikasjonsdirektøren vil ikke svare på spørsmål fra TV 2, han kommer med en uttalelse på vegne av banken.

– Det er alltid leit når kunder er misfornøyd og det oppstår tvister sånn som det har gjort i den saken her. Vi kan dessverre ikke kommentere saker som skal for retten, forhåndsprosedere dem i media. Men vi ser veldig frem til at vi får legge frem vårt syn i retten og får rettens vurdering av saken, sier kommunikasjonsdirektøren.

I løpet av 2017 skal en domstol ta stilling til Knut Jørgen Hauges søksmål. Også han ser frem til å få en avklaring den flere år gamle konflikten.

– Med den dokumentasjonen dere er i besittelse av nå, tror du dere kommer til å vinne frem?

– Ja. Det gjør vi, svarer Hauge bestemt.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook