BEHANDLER BARN: Ved å oppsøke denne Oslo-klinikken med skjult kamera kan TV 2s forbrukerprogram Helsekontrollen avsløre at klinikken tilbyr tarmskylling til barn helt ned til to år. 
BEHANDLER BARN: Ved å oppsøke denne Oslo-klinikken med skjult kamera kan TV 2s forbrukerprogram Helsekontrollen avsløre at klinikken tilbyr tarmskylling til barn helt ned til to år.  Foto: Skjult kamera/Helsekontrollen

Utfører tarmskylling på barn ned til to år

En ny Helsekontrollen-granskning avslører hvordan en Oslo-klinikk tilbyr tarmskylling til barn ned til to år. – Provoserende og farlig, sier eksperter. Klinikken hevder at det var et engangstilfelle.

TV 2s forbrukerprogram Helsekontrollen kan avsløre at behandlere tilbyr tarmskylling til barn – helt ned i toårsalderen.

— Å tilby tarmskylling til barn er uansvarlig. Jeg blir skremt når de sier de har barn ned til to år, sier lege og leder i Barnelegeforeningen, Ingebjørg Fagerli.

Hvem som helst kan kalle seg alternativ behandler i Norge. Det stilles ingen krav i loven om at virksomheten skal være forsvarlig, ifølge Helsetilsynet.

Likevel får mange norske barn får denne type behandling. En ny undersøkelse fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) viser at 18 prosent av oss er villig til å ta med barnet vårt til alternativ behandling.

Helsekontrollen har, med skjult identitet og kamera, undersøkt hvordan tre norske behandlerne benytter alternativ behandling på barn bak lukkede dører.

Dette er en av flere saker på TV2.no der Helsekontrollen gransker barn og alternativ behandling.

Hele reportasjen fra Helsekontrollen kan du se her.

Farlige bivirkninger

Med falsk identitet har Helsekontrollen kontaktet totalt 30 norske alternative behandlere. Av dette fremkommer det at det tilbys både tarmskylling til barn og smertefull kopping.

— Dette viser at det uføres behandling, som ikke har dokumentert effekt, på barn – som kan føre til ubehag for barnet. Slike behandlinger burde ikke tilbys til barn i det hele tatt, sier Fagerli i Barnelegeforeningen.

Den populære Tveitan-klinikken i Oslo, som utfører tarmskylling, kommuniserer at de har «hatt god effekt på barn helt ned til to år». Helsekontrollen kan også dokumentere at klinikklederen sier at «det er utrolig hva som kommer ut av de to-åringene».

Dette er provoserende og svært uetisk
Wasim Zahid, lege

— Tarmskylling har ikke noen dokumentert medisinsk effekt, og kan ha farlige bivirkninger som lettere oppstår hos barn. De kan få en reaksjon fra tarmen med blodtrykksfall, bli kvalme og kaste opp. I verste fall kan tarmen sprekke, sier barnelege Fagerli.

Barnelegeforeningen får støtte av flere fagpersoner.

— Dette er en form for behandling som er veldig invaderende for barnet; det handler om intimsoner. Og når vi vet at dette er en behandling som ikke har noen effekt, så blir jeg provosert. Tarmskylling av barn er provoserende og svært uetisk, sier lege Wasim Zahid.

I ettertid hevder Tveitan-klinikken at de bare har behandlet én to-åring.

— Behandlingen av to-åringen det her refereres til ble gjennomført for seks år siden. Denne gutten var utredet av lege og hadde vært meget alvorlig forstoppet i to uker. Dette var derfor en akutt engangstilfelle. De øvrige barna som vi har behandlet, var mellom ni og tolv år, og de har også alle vært utredet av fastlege eller sykehus før behandling, sier daglig leder ved Tveitan-klinikken, Marianne Tveitan.

Klinikken tilbakeviser at tarmskylling hverken er smertefullt, helseskadelig eller innebærer noen risiko for bivirkninger.

— Vi har drevet en seriøs virksomhet i 20 år, og vi har behandlet mange tusen pasienter uten en eneste klage, sier Tveitan, og fortsetter:

— Vi behandler i gjennomsnitt 20 til 30 pasienter hver dag, tilsvarende cirka 4.000 til 5.000 behandlinger i året. I løpet av de siste årene har vi totalt behandlet i gjennomsnitt fire barn årlig. Ingen barn blir behandlet hos oss uten at de først har vært utredet av fastlege eller sykehus.

Klinikken er også kritiske til TV 2s metode. Les hele Tveitan-klinikkens tilsvar her.

— Anbefales ikke til noen

Alle legene TV 2 har pratet med er entydige om at tarmen er et ømfintlig system som ikke burde skylles slik klinikken råder til.

— Jeg vil ikke anbefale tarmskylling for hverken voksne eller barn. Og at det tilbys til barn ned til to år høres helt merkelig ut. Det kan til og med gi alvorlige bivirkninger, sier lege og professor i ernæring, Christian Drevon.

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) skriver følgende om behandlingsformen:

«Tarmskylling er forbundet med risiko og bivirkninger. Mest alvorlig er det at metoden har vært knyttet til dødsfall, som følge av septisk sjokk (et resultat av blodforgiftning) og elektrolyttforstyrrelser (tap av viktige næringssalter). En annen mulig og alvorlig bivirkning er dehydrering».

Felles for alternative behandlingsformer er at de ikke utformes eller tilbys på bakgrunn av å ha en klinisk dokumentert effekt. I tillegg kan hvem som helst, uavhengig av utdanning eller erfaring, utføre alternativ behandling.

Behandlerne på Tveitan-klinikken utfører alternativ behandling, men er utdannet sykepleiere. Derfor gjelder kravet om forsvarlighet i Helsepersonelloven.

Har du, eller noen du kjenner, erfaringer og opplevelser med alternativ behandling? Ta kontakt med vår journalist her.

Fakta: Barn og alternativ behandling

 • Nye tall viser at 18 prosent av oss er villig til å ta med barna våre til alternativ behandling. Minst fem prosent av norske foreldre gjør det, viser tall fra en spørreundersøkelse utført for Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM).
 • Hvem som helst kan i praksis utføre alternativ behandling. Det er ingen offentlig instans som fører tilsyn med at den virksomheten som alternative behandlere driver, er forsvarlig. Det er heller ikke noe krav i loven om at slik virksomhet skal være forsvarlig. Dersom helsepersonell er involvert gjelder kravet om forsvarlighet i Helsepersonelloven.
 • Felles for alternative behandlingsformer er at de ikke utformes eller tilbys på bakgrunn av å ha en klinisk dokumentert effekt.
 • I Sverige er alternativ behandling av barn forbudt dersom barnet er under åtte år. I Norge er det ingen slik regulering.

Kilder: NAFKAM, Helsetilsynet, Store norske leksikon.

Metode: Slik gransket vi

 • TV 2s forbrukerprogram Helsekontrollen har, med skjult identitet og kamera, undersøkt hvordan norske alternative behandlere behandler barn bak lukkede dører.
 • Helsekontrollen ønsket å undersøke hvorvidt norske alternative behandlere gir forsvarlig behandling til barn og har den kunnskapen som trengs for å behandle barn.
 • Helsekontrollen kontaktet 30 alternative behandlere/klinikker. 29 av dem sa ja til å behandle barn. De fleste av dem hadde ikke helseautorisasjon eller formell helseutdanning. Èn av behandlerne krevde legesjekk før konsultasjon.
 • Helsekontrollen booket deretter time hos et utvalg av disse behandlerne, og dro til dem med skjult kamera for å dokumentere rådene som ble gitt.
 • Helsekontrollen opererte med skjult identitet. Helsekontrollens programleder, Marte Spurkland, spilte mor til friske Tilde (10) – som er profesjonell skuespiller. Tilde (10) spilte at hun het Mille (9) og hadde magesmerter.
 • De tre behandlerne som TV 2 viser bilder fra er valgt ut ifra at de var blant de som lovet mest om behandlingen, markedsførte seg mot barn og kunne tilby smertefrie konsultasjoner - et krav TV 2 stilte for å ivareta skuespilleren. Alle behandlerne holdt til i Oslo og omegn, og ble oppsøkt fra 6 til 14. mars.
 • Behandlerne tok mellom 600 til 800 kroner for rundt en times konsultasjon/behandling.
 • TV 2 opererer bare med skjult kamera og identitet i unntakstilfeller. Vi bruker det kun når vi mener det er den eneste måten for å dekke kritikkverdige forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.