SKAL STOPPE DRONER: Under øvelsen Joint Viking jobbet rittmester Per Morten Strømmen og oberstløytnant Alf Birger Enger ved Hærens våpenskole med nye metoder for å oppdage og nøytralisere droner.
SKAL STOPPE DRONER: Under øvelsen Joint Viking jobbet rittmester Per Morten Strømmen og oberstløytnant Alf Birger Enger ved Hærens våpenskole med nye metoder for å oppdage og nøytralisere droner. Foto: Christian Nørstebø / Forsvarets forum

Mystisk droneaktivitet under militærøvelser gjør PST bekymret

PST bekrefter at de undersøker observasjoner av ukjente droner.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter at det kom en rekke meldinger om ukjente droner i luftrommet over områder der flere militære øvelser har pågått, innførte Forsvaret et restriksjonsområde under øvelsen Joint Viking.

Flere enn ti ukjente droner sirklet over øvelsen Rein 2 i både Nord-Norge og Sør-Norge i november, mens et tosifret antall ukjente droner ble observert over øvelsesområdet under Rein 1 i februar.

– Utelukker ingen mottiltak

Hærens talsmann Ole Johan Skogmo opplyser til TV 2 at Forsvaret har både sensoriske og optiske kapasitetstiltak, men ønsker ikke å gå nærmere inn på hva de vet om den fremmede droneaktiviteten.

– Hæren utelukker ingen mottiltak når det gjelder å opprettholde egen eller landets sikkerhet, hvor vi har styrker eller installasjoner. Bruken av makt vil i slike tilfeller måtte være proporsjonal med trusselen vi står ovenfor, og skadepotensiale. Hjemmelsgrunnlaget vil også variere tilsvarende, sier Skogmo.

Ingen spiondroner ble forøvrig observert under øvelsen Joint Viking i Finnmark. Totalt åtte aktører søkte om å få lov til å fly droner under øvelsen. En av aktørene sendte inn to søknader, og alle ni søknadene ble innvilget, opplyser pressetalsmann Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til TV 2.

Under denne øvelsen tok Hærens våpenskole nye metoder for å oppdage og nøytralisere droner.

– Droner er farlig for vårt flygende personell, særlig helikoptre. Vi har nå fått et oppdrag om å finne metoder som kan være mottiltak mot slik aktivitet, sa oberstløytnant Alf Birger Enger, sjef for Combat Lab ved våpenskolen, til Forsvarets forum under øvelsen.

Panserbataljonen under øvelsen Joint Viking 17 i Finnmark.
Panserbataljonen under øvelsen Joint Viking 17 i Finnmark. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter at de undersøker flere dronesaker. I de siste årene har PST observert droner ved anlegg og i forbindelse med aktiviteter som kan være interessante mål for fremmed etterretning.

– Vi har et samarbeid med Forsvaret i øvelsessammenheng, og det finnes saker hvor vi undersøker observasjoner som er gjort den siste tiden, sier seniorrådgiver Martin Bernsen til TV 2.

Hærens talsmann viser til at det er PST som har etterforskningsansvaret når det oppdages ukjent droneaktivitet under militærøvelser. Oberstløytnant Skogmo vil ikke svare på hva som ble gjort for å spore opp droneoperatørene under militærøvelsene Rein 1 og Rein 2.

– Hæren har en løpende dialog med PST, også under øvelser. Hva vi gjør, hvem vi samarbeider med, og andre operative detaljer rundt mottiltak ønsker vi ikke å kommentere ytterligere. Når det gjelder politiets innsats, overlater vi dette til dem å kommentere, skriver Hærens talsmann Ole Johan Skogmo i en epost.

Over 40.000 droner

Ifølge Luftfartstilsynet er det solgt rundt 40.000 droner i Norge. I januar ba PST om en kraftig innstramming av det gjeldende droneregelverket, og kritiserte Forsvarsdepartementets forslag til en ny forskrift. I høringssvaret skriver PST at det er «svært uheldig» at den nye forskriften ikke hjemler et forbud mot dronebruk over militærøvelser eller skjermingsverdige objekter. At det heller ikke er mulig å kontrollere hvem som ved hjelp av droner kan drive rekognosering, kan ifølge PST få svært uheldige konsekvenser.

De nye reglene må også hindre at droner samler inn «skråbilder» utenfor restriksjonsområdet, mener Etterretningstjenesten. «Hvis det ikke er mulig å definere tilstrekkelig geografisk utstrekning for hele restriksjonsområdet, bør en i alle tilfeller vurdere innføring av begrensninger mot å operere i særlig sensitive innsynssektorer», skriver Etterretningstjenesten i sitt høringssvar.

Høringsfristen for forslaget til den nye droneforskriften gikk ut i januar, og saken behandles fortsatt i Forsvarsdepartementet.