Jovsset (25) har knust staten i to rettsinstanser

Staten anket etter å ha tapt i tingretten, men i Hålogaland lagmannsretten vant Jovsset Ante Sara en ny seier. – En spennende dom, mener rettsviter Ande Somby.

På vinteren lever Jovsset Ante Sara stort sett alene sammen med reinflokken, seks mil inne på vidda mellom Kautokeino og Karasjok.

Der har han to ganger fått SMS-melding om at han alene har vunnet en rettslig kamp mot selveste staten.

Slakt halvparten av flokken!

Da Landbruksdepartementet for tre år siden krevde at 25-åringen fra Kautokeino han skulle slakte 75 av sine 150 dyr, saksøkte han staten.

– Jeg kunne ikke godta at staten skulle skyve meg vekk fra det live jeg har arvet, forklarte han da vi i januar besøkte vinterbeitet inne på vidda.

25-åringen vant i Tingretten i 2015, og staten anket. I februar i år startet ankesaken i Hålogaland lagmannsrett. Her ble hans kamp fulgt med spenning, av også av forskere som er sterkt kritisk til statens forvaltning av den samiske reindriften.

– Norsk reindriftspolitikk har vært en kontinuerlig hersing med reineierne i tiår etter tiår etter tiår, sa professor Ivar Bjørklund til TV2 da.

Statens anke ble forkastet

17.mars falt dommen. Statens anke ble forkastet, og Jovsset Ante Sara vant nok en gang rett.

– En spennende dom, sier rettsviter Ande Somby ved UiT, Norges arktiske universitet.

– Det er en meget solid dom. Den er velskrevet, den er vel fundert og godt forankret i rettskildene. Den har gode fortolkninger, gode utlegninger så det er en uvanlig god dom.

– Jovsset har fått et juridisk molekyl som består av menneskerettighetsloven og konvensjonen om sivile og politiske rettigheter som er blitt knyttet og gitt han den rettsbeskyttelsen som han nå har fått, sier Somby, 1.amanuensis ved juridisk fakultet på UiT, Norges arktiske universitet.

– Dommen er en prinsipiell seier for hele samefolket, mener sametingets president, Vibeke Larsen.

Statens krav var var begrunnet med at også Jovsset måtte bidra til å sikre bærekraftig reindrift på Finnmarksvidda, men i to rettsinstanser er internasjonale lover og konvensjoner satt foran norsk lov, og Somby mener det må få politiske konsekvenser.

Også reindriftssamer har menneskerettigheter

– Reindriften har også menneskerettigheter som beskytter den, slik at staten ikke kan ture fram helt fritt, og da må også politikken utformes med tanke på menneskerettigheter.

Regjeringsadvokat Stein Erik Jahr Dahl sier til TV2 at staten ikke har avgjort om dommen skal ankes til Høyesterett. Det vil bli avgjort av Landbruks- og matdepartementet i samråd med regjeringsadvokaten. Somby er sikker på at den vil bli anket.

– Nå har regjeringsadvokaten investert mye prestisje i denne saken, og det er at har blitt banket to ganger det tror jeg ikke de er glad for. Jeg tror ikke de vil kunne leve med den dommen, sier han.