Ny HPV-test kan avdekke langt flere tilfeller av livmorhalskreft

– Hvis alle hadde brukt metoden kunne man halvert risikoen for kreft blant de som tar celleprøve, sier overlege. Men det kan ta minst to år før metoden er tilgjengelig for alle i Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I flere saker har TV 2 fortalt hvordan en fjerdedel av kvinnene som årlig får påvist livmorhalskreft har fått beskjed om normale prøver i forkant. Flere kvinner og deres familier har fortalt hvordan celleprøver har blitt feiltolket og kreften oppdaget sent.

Nå finnes en bedre metode for å oppdage celleforandringer som kan føre til livmorhalskreft, såkalt HPV-testing.

Tester etter virus

I tillegg til å se i mikroskop etter syke celler, analyserer man først celleprøvene for virusinfeksjonen HPV som er det viruset som fører til celleforandringer og kreft.

– Vi har nå en metode som er mer rasjonell og effektiv og den må sies å være sikrere for pasienten, sier overlege Olav Karsten Vintermyr ved Haukeland universitetssykehus.

Internasjonale studier viser at HPV-testing er 60-70 prosent mer treffsikkert enn dagens tolkning av celleprøver i mikroskop.

– HPV-testing er adskillig bedre, vi har gode erfaringer allerede og på sikt blir dette både billigere og vil kreve færre personer i arbeidet med tolkningen av celleprøvene, sier professor Ole Erik Iversen ved Universitet i Bergen.

I fire fylker i Norge har man gjennomført HPV-testing av celleprøver fra kvinner mellom 34-69 år siden 2015. Foreløpig tyder det på at man oppdager flere tilfeller enn ved dagens subjektive tolkning i mikroskop.

– Vi påviser helt klart mange flere alvorlige celleforandringer i dag enn vi gjorde før, faktisk er resultatene litt i overkant positive i forhold til hva vi hadde forventet, sier Vintermyr til TV 2.

Tester selv

På Universitetssykehuset Nord-Norge jobber overlege Sveinung Sørbye. Han er en av Norges fremste eksperter på livmorhalskreft.

Sykehuset i Tromsø er ett av flere sykehus som på eget initiativ har innført en kvalitetssikring av celleprøver. For i tillegg til å analysere i mikroskop sender de celleprøver til en type HPV-testing på et privat laboratorium. Sykehuset er ett av flere som gjør dette eget initiativ – mens de venter på at HPV-testing skal bli et tilbud over hele landet.

– Istedenfor å kaste restmaterialet av celleprøvene, som vi vanligvis gjør, så blir det HPV-testet. Hvis testen er positiv, men celleprøven ble vurdert som normal, så undersøkes den samme celleprøven en gang til i mikroskop. Og i mange tilfeller finner man da celleforandringer som har vært oversett eller feilvurdert ved første vurdering av prøven, sier Sørbye.

Da får kvinnene beskjed om at celleprøven var feiltolket og at de må følges opp. Det kan redde liv.

– Dette er kvinner som ellers ville gått tre år til neste gang de tok celleprøve, og noen ville kanskje fått kreft før neste celleprøve. Men de er nå oppdaget i tide, sier han.

– Hva tenker du det ville ført til hvis alle hadde gjort det dere gjør?

– Da kunne du halvert risikoen for kreft blant de som tar celleprøve. Det er god butikk, egentlig.

Tilbud til alle i 2019

Men det kan ta tid før det er på plass som et tilbud til alle. Det er Helsedirektoratet som er ansvarlig for prøveprosjektet med HPV-testing i fire fylker.

– Det ser lovende ut og det viser at den nye metoden har flere forbedringer, sier Johan Torgersen, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Men selv om den nye analysemetoden for celleprøver er bedre, vil myndighetene evaluere prøveprosjektet først.

– Haster det ikke med å få dette på plass i Norge i lys av de feiltolkningene vi har sett?

– Det er viktig at vi gjør dette på en kontrollert måte og at vi samler kunnskap underveis, sier Torgersen.

Det vil kan ta minst to år før det blir et tilbud over hele landet.

– Dette kan starte opp i 2019.

– Er ikke det lenge til?

– Det er den planen vi har lagt for å få det innført på en trygg og god måte, sier divisjonsdirektør Torgersen til TV 2.