Fra tidligere er E134 over Haukelifjell valgt som stamvei mellom Østlandet og Vestlandet.

Det har vært kjent at det skulle velges minst en til, og kampen har stått mellom riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet.

Mandag ettermiddag ble det kjent at regjeringen ikke vil satse på en av dem, og går inn for begge deler.

De varsler at:

  • Riksvei 7 over Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme.
  • Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet skal være hovedveiforbindelse for næringstransport, med hovedvekt på å få trafikk bort fra sentrum og få opp fart og vinterregularitet.
  • E16 skal fullføres, og vil være en avlastningsvei når andre overganger er stengt.

– Øst-Vest-utredningen konkluderte med at det burde velges to hovedveier mellom øst og vest i et 2050-perspektiv. Det er nå enighet om at det velges flere veier i tillegg til E134, der riksvei 52 skal videreutvikles som en hovedvei for næringstransport og riksvei 7 skal videreutvikles som en hovedvei for persontransport og turisme, sier FrPs Morten Wold, som er stortingsrepresentant fra Buskerud.

Trond Helland, parlamentarisk leder i Høyre og stortingsrepresentant fra Buskerud, understreker at ambisjonene, i tillegg til de allerede varslede 100 milliarder kronene som skal brukes på vei, strekker seg fram mot år 2050.

– Det er ikke helt ja takk - begge deler dette her, for det er tydelig at Hardangervidda skal ha fokus på persontransport, mens Hemsedalsfjellet vil ha fokus på næringstransport. Det er forskjellige behov som må dekkes her, sier Helleland til TV 2.