Trolig feildiagnostisert som lett utviklingshemmet:

Tonje (20) rømte til Sverige for å føde

CHARLOTTENBERG (TV 2): Tonje Jacobsen flyktet til Sverige for å føde, fordi hun følte seg forfulgt på grunn av diagnosen lett psykisk utviklingshemning. I Sverige blir hun betraktet å være en god mor.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

20 år gamle Tonje Jacobsen følte seg forfulgt fordi hun har diagnosen lett psykisk utvikllingshemmet, og så ingen annen mulighet enn å flytte til Sverige og føde der.

Nå har svensk barnevern konkludert med at hun er en god mor med gode omsorgsevner.

Og en psykologspesialist mener diagnosen til Tonje med stor sannsynlighet er feil.

200 barn tas fra foreldrene

Den siste tiden har TV 2 avdekket at 200 barn årlig fratas foreldre med lett psykisk utviklingshemming eller kognitive vansker.

Det skjer til tross for at internasjonal forskning viser at det kan settes inn tilpasset hjelp, og at mødre og fedre i denne gruppen kan være gode foreldre.

Barnevernsflyktning

Vi møter Tonje når hun er ute på trilletur med babyen sin i Charlottenberg. Hun forteller at hun har blitt barnevernflyktning i Sverige på grunn av en diagnose, nye undersøkelser viser kan være feil.

Og hun forteller sin dramatiske historie for å sette søkelyset på hvordan unge mødre med en diagnose blir behandlet.

Fra samme kommune som Natasha

– Jeg er fra Stange kommune og allerede tidlig i graviditeten kom det bekymringsmelding fordi jeg har diagnosen lett utviklingshemmet, forteller Tonje, som ønsket å føde barnet og blir mor. Hun ble veldig engstelig da hun mitt i graviditeten, så TV 2s innslag om Erik og Natasha Myra Olsen. De ble fratatt tvillingene sine fire timer etter fødselen. Og kommer fra samme kommune.

Hovedbegrunnelsen til barnevernet var at Natasha hadde diagnosen lett psykisk utviklingshemmet, noe som i ettertid er dokumentert feil.

– Da jeg så innslagene ble jeg ennå mer redd og tenkte at jeg kom til å miste sønnen min, sier Tonje.

Spurte etter fostermor

Barnevernet hadde varslet undersøkelsessak under graviditeten, noe Tonje som mener diagnosen er feil, sa nei til. Da hun kun var fire måneder på vei, fikk moren hennes spørsmål om hun eller noen i nettverket kunne være fostermor. Og det ble gitt beskjed til sykehuset om at barnevernet skulle varsles når fødselen skjedde.

– Det er merkelig at de spør mamma om å være fostermor når de ikke engang vet om jeg er i stand til å ta vare på ungen min, sier Tonje.

Reagerer sterkt

Moren hennes, Sissel Hermansen, reagerer også sterkt på barnevernets opptreden.

– Jeg ble helt sjokkert og forsto ikke grunnlaget for at de skulle begynne å lete etter fosterforeldre. For babyen var jo ikke født. Og de hadde ikke sett hva slags relasjon Tonje ville ha til babyen. Men jeg føler at med den diagnosen er det kun den det blir sett på og ikke individet, sier moren.

Kommunen svarer

Kommunalsjefen i Stange, Tove Nordli Selnes vil ikke beklage barnevernets håndtering av saken.

– Hadde de bestemt seg for å ta barnet, da de begynte å lete etter forsterforeldre?

– Det er en av flere mulige utfall i en barnevernsak. Når det er meldt bekymring så må vi belyse alle muligheter.

– Også under graviditeten?

– Det er unntaksvis, men på bakgrunn av meldte bekymringer så har vi da valgt og også vurdere det.

– Hvorfor det?

– Det vet jeg ikke, sier kommunalsjefen som opplyser at hun ikke har lest sakens dokumenter.

Måtte flykte

Tonje og moren valgte å flytte til Kongsvinger, men det kom raskt bekymriingsmelding dit fra barnevernet i Stange.

– Jeg ble kjemperedd, forteller Tonje.

Høygravid tok hun en dramatisk beslutning.

– Jeg valgte å flytte til Sverige å føde her.

Sak i Sverige

Etter fødselen tok barnevernet i Sverige kontakt. De hadde fått bekymringsmelding fra Norge. Det ble iverksatt undersøkelser med flere hjembesøk og vurderinger av samspillet mellom mor og barn.

Og TV 2 var tilstede da Tonje og advokaten hennes hadde vært på møte med barnevernet i Sverige og fått resultatet av undersøkelsene.

En god mor

– De hadde ingen bekymringer om morsevnen. De synes at barnet og mor fungerte bra, og de har fulgt dem opp i fire måneder, sier Tonjes advokat, Astrid Gjøystdal.

– Vi var inne ti minutter siste gangen og så får Tonje følgende beskjed: Vet du hva, du er verdens beste mamma. Og det var så stort å høre, sier moren til Tonje, Sissel Hermansen.

Og for Tonje var det selvfølgelig en fantastisk beskjed.

– Jeg ble helt sjokka. Og jeg er kjempeglad.

Ikke skapt tillitt

Stange kommune innrømmer at de ikke har håndtert saken godt nok.

– Vårt mål i enhver barnevernsak er jo å skape tillit. Det har vi ikke lyktes med, sier kommunalsjef Tove Nordli Selnes.

– Hva tenker du om det?

– Det er leit.

Feil diagnose

Og nå viser det seg at hele historien kan skyldes en feil diagnose. Tonje har blant annet blitt re-testet av psykologspesialist Ester Solberg, som også har vurdert hvordan hun fungerer i hverdagslivet. Konklusjonen er at Tonje med stor sannsynlighet ikke er lett psykisk utviklingshemmet.

Men til tross for de nye opplysningene tør ikke Tonje å reise hjem til Norge ennå.

– Nei, det tør jeg ikke. Ikke før jeg er sikker på at alt er i orden.

Uforståelig

Moren til Tonje, Sissel Hermansen, reagerer sterkt på måten Stange kommune har behandlet saken.