Kobraslangen rømte fra sin eier mandag kveld, og det pågår nå en storstilt jakt etter den i området Oscala i Florida, USA.

CNN skriver at slangen er cirka 60 centimeter lang, og er ekstremt giftig.

Eieren varslet myndighetene og Florida Fish and Wildlife Conservation Commision mandag, etter å ha oppdaget at slangen var borte.

Hadde godkjenning

Både politi, viltnemnda og brannmannskaper har deltatt i letearbeidet etter kobraslangen, men så langt uten hell.

Nå advares folk mot å nærme seg slangen.

Eieren har hatt godkjenning for å eie kobraslangen siden 2016, og eier også flere andre slanger.

– Offentlighetens sikkerhet er vår største bekymring. Vi vil understreke at dette er en giftig slange, et farlig dyr og man må ikke nærme seg den, sier Robert Klepper i viltnemda.

Det er strenge krav til hvordan slangene skal oppbevares hjemme hos privatpersoner. De skal bo i spesialbeholdere som er sikret mot at de kan rømme. Dette skal nå etterforskes.

Folkesky

Ekspert på slanger Jeff Corwin sier at giften fra en kobraslange er blant de giftigste i verden. Dersom man skulle bli bitt er det svært viktig å komme seg til legen umiddelbart, for å få en motgift.

Slangen har trolig funnet et tilholdssted langt unna folk flest, sier Corwin.

– Sannsynligheten for at noen blir bitt av denne slangen er veldig, veldig liten, forsikrer han.

I USA er det årlig cirka fem personer som dør som følge av slangebitt.