Psykiater: – Psykologer sykeliggjør vanlige problemer

I sin nye bok kritiserer Marianne Mjaaland psykologer for å sykeliggjøre vanlige problemer. Psykologforeningen kjenner seg ikke igjen.

Lege og psykiater Marianne Mjaaland både jobber og har vært pasient innen psykiatrien. I dag kommer hun med en brannfakkel innen psykiatridebatten, i form av boken «Tvang og tvil».

I boken kritiserer hun blant annet psykologer for å sykeliggjøre helt vanlige utfordringer som eksamenangst og prestasjonsangst på bekostning av de med alvorlige psykiske lidelser.

– Jeg er kritisk til de overordnede prioriteringene. Det har det vært en tydelig dreining fra de med alvorlige lidelser til de friske. De friske eller nesten friske går i køen foran de som trenger det mest, sier Mjaaland i God morgen Norge.

Psykologforeningen kjenner seg ikke igjen

Visepresident i Norsk psykologforening Heidi Tessand kjenner seg imidlertid ikke igjen i kritikken.

– Jeg har nok fortsatt til gode å se venterommene på de distriktspsykiatriske sentrene fulle av friske folk, sier Tessand.

– Det er nok heller sånn at mange får hjelp altfor sent. Og jeg synes det er litt uheldig å skille mellom alvorlige psykiske lidelser og enkle psykiske lidelser, som blir gjort i denne boken

Vil få inn hjelpen tidlig

Tessand mener at nøkkelen er å fange opp psykiske problemer tidlig.

– Vi må absolutt ta vare på de som er aller sykest. Tall fra Ahus viser at de kommunene som har et godt utbygget lavterskeltilbud, og som kommer inn tidlig, har mindre henvisninger til de distrikspsykiatriske sentrene. Så hvis vi hjelper mange tidlig nok vil vi få mer tid til de som har det vanskeligst. Nå ventes det ofte for lenge før folk får hjelp, og da rekker disse tingene å utvikle seg til å bli noe stort, sier Tessand.

Sykeliggjør hverdagsproblemer

Mjaaland mener imidlertid at mange enkle psykiske plager ikke krever profesjonell hjelp.

– Det er en vridning i hele samfunnet med fokus på de som kanskje strever litt i ungdommen, strever litt i skolen, strever i hverdagen. Kriser som kommer til oss nå ville for 10 år siden blitt ryddet opp i selv. Det tenker jeg er problematisk, avslutter Mjaaland.