Linda Hvidsten, Thea Steen og May-Helen Losoa Forsberg fikk alle feiltolket sine celleprøver.
Linda Hvidsten, Thea Steen og May-Helen Losoa Forsberg fikk alle feiltolket sine celleprøver. Foto: TV 2/Privat

18 norske kvinner har fått 41 millioner kroner i erstatning

Feiltolkede celleprøver har ført til at norske kvinner har måttet fjerne livmor og eggstokker, og mistet muligheten til å få barn. Nå får de giganterstatninger.

TV 2 har i flere saker fortalt om at norske kvinner har fått feiltolket sine celleprøver, og dermed fått diagnosen livmorhalskreft for sent.

Blant dem er blogger Thea Steen, som fikk diagnosen 1,5 år for sent. Steen døde av kreft sommeren 2016.

Hvert år får 300 kvinner livmorhalskreft, og cirka 70 av disse har på et tidspunkt feilaktig fått vite at celleprøven de tok var normal.

41 millioner

Tall fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) viser at det er 18 norske kvinner som har fått utbetalt erstatning som følge av feilbehandlingen.

– Det er alvorlige skadefølger for de kvinnene det gjelder. Det er kvinner som har mistet muligheten til å bli frisk, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad til TV 2.

I de 18 sakene er det betalt ut hele 41 millioner kroner de siste fem årene.

– Det innebærer en snittutbetaling på to millioner i hver sak. Det viser at ikke bare de helsemessige, men de økonomiske konsekvensene for kvinnene blir store. Erstatningssummene er større i snitt enn det vi ser i det totale antall saker vi behandler, sier han.

NPE sier feilbehandlingen gir store økonomiske konsekvenser for kvinnene.

– I mange av sakene der vi har gitt medhold, ser vi at pasientenes muligheter til å bli friske har blitt drastisk redusert som følge av feil. En erstatningsutbetaling vil aldri kunne rette opp dette, men vi vet at det er av stor betydning for pasienter og pårørende å få dekket det økonomiske tapet skaden har påført dem, sier Jørstad.

Granskningen sviktet

For kvinnene som har fått erstatning har feiltolking av celleprøvene fått store konsekvenser.

  • Kreftdiagnosen har vært fra ti måneder til seks år forsinket.
  • Mange av kvinnene har måttet fjerne livmor, eggstokker og lymfeknuter på grunn av for sen diagnose.
  • Kvinner har fått dårligere overlevelsesprognose og lengre behandlingsforløp.
  • Flere har mistet muligheten til å få barn.

– Det ser ut til å ha sviktet i forbindelse med granskingen av celleprøvene. Det er på laboratoriet at det gjøres feil, og det kan også være saker hvor det kan være feil som skjer hos fastlegen, sier han.

Jørstad hos NPE sier det blir viktig for norsk helsepersonell å se på rutiner og hvordan systemet er bygget opp.

– Kvinnen har fortsatt symptomer eller kommer i kontakt med helsevesenet på et senere tidspunkt, og når man går tilbake og regransker tidligere celleprøver finner man forandringer man ikke oppdaget første gang de ble undersøkt, sier han.

– Det leder til en forsinket oppdagelse av kreftsykdommen.

Flere kan søke erstatning

Det er trolig mange norske kvinner som ikke tar steget og melder saken til NPE.

– I det store materiale er det nok flere kvinner som har fått en forsinket stilt kreftdiagnose, som ikke fremmer erstatningskrav. Det kan være fordi man ikke kjenner til ordningen, eller fordi det å tenke på erstatning ikke er det som er viktig der og da, sier han.

NPE forventer flere krav etter at det blir satt søkelys på celleprøver.

– Jeg vil anta at det er noen mørketall her, det er vanskelig å si hvor store de er. Men det er nok grunn til å tro at det er kvinner som ikke har fremmet krav til NPE, sier Jørstad.