Det er seks år siden Trygve Boge mistet kona Kristin i en møteulykke på den smale, rasfarlige hovedveien mellom Oslo og Bergen.

– Jeg savner vel alt. En kjæreste, og selvfølgelig den personen som ga deg alle impulser og gjorde livet verdt å leve, sier enkemannen.

30 dødsulykker

Han mener det vitner om mangel på respekt når det ikke skjer noe raskere med strekningen som har krevd 30 liv siden 2000.

– Kan vi stole på en statsminister som ikke er i stand til å gi bedre resultater, spør Trygve Boge som roser ordførerne i Vaksdal og på Voss for sitt arbeid for nye vei og jernbane.

Forsinket oppstart

Det var ventet at statsminister Erna Solberg ville presentere planene om oppstart av byggingen av ny E16 og jernbane mellom Bergen og Voss fra 2021, da hun i forrige uke presenterte deler av samferdselssatsingen i nasjonal transportplan. I stedet kom det fram at oppstart tidligst skjer i 2024.

Det betyr at ny vei og jernbane tidligst står ferdig i 2034.

– Jeg vil gå så langt som å spørre statsministeren om jeg kan stole på henne, sier Boge.

Han er ikke alene om kritiserer regjeringen for manglende satsing på strekningen som har 29 såkalte skredpunkt. Det vil si steder der Statens vegvesen forventer at det på et tidspunkt kan komme nye ras.

Siden år 2000 er det registert 584 personskadeulykker og 338 skred eller ras på E16 mellom Bergen og Voss.

Får kjeft av sine egne

Nå kritiseres Erna Solberg også av egne partifeller.

– Det er vel ikke feil å si at man er bekymret for oppslutningen. Vi har hatt statsråder stående på rassteder på E16, og som har stor sympati med utfordringer og veisikkerheten til vestlendingene. Når man da ikke klarer å sette i gang er det klart at folk liker det dårlig, sir Dag Skansen som representerer Høyre i kommunestyret.

På Voss tror kommunestyrerepresentant Sveinung Riber (H) at denne saken kan velte regjeringen.

– Jeg har gitt beskjed til sentral ledelse at dette kan tippe den blå regjeringen. Dette er mye verre enn ulvesaken, sier lokalpolitikeren.

Han ber regjeringen om å snu.

– Vi er enormt skuffet og føler oss lurt. Tenkt dere om slik at dere ikke faller på grunn av dette, sier Sveinung Riber i Voss Høyre.

Erna: – Ja, han kan stole på meg

Statsminister Erna Solberg (H) har forståelse for de som er skuffet over at veien ikke kommer så raskt som de hadde håpet på.

– Vi har antydet en tidligere byggestart hvis alt kom på plass sånn som det lå an. Det er en vei som nå blir nesten fire milliarder dyrere enn det som lå på bordet da, og hvor det er viktig å gjennomføre hele prosjektet, både vei og jernbane samtidig. Men vi er veldig opptatt av at dette er en vei som trenger å bygges, rett og slett fordi den er veldig rasutsatt. Derfor har denne regjeringen sørget for å få ut dette prosjektet, sier Solberg til TV 2.

– Trygve Boge mistet kona si i en trafikkulykke på denne veien, han har et helt konkret spørsmål til deg: Kan jeg stole på deg, Erna?

– Ja, han kan stole på at vi skal bygge denne veien. Det vi skal være glad for det er at antallet dødsulykker har gått ned. Det er gjort mye utbedringer på den veien, og selv om vi bygger helt ny vei, skal vi være opptatt av at dette skal være en trafikksikker vei.