Av: Tove Steen – mor til Thea – og generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel

På et år gikk Thea fra å følge frilansdrømmen i New York til å bli kreftpasient. Da Thea ble syk fikk hun et nytt livsprosjekt: At norske kvinner ikke skulle havne i samme situasjon som henne. Vi håper virkelig ikke at saker om feiltolkede celleprøver får noen til å tvile på om de skal sjekke seg. Det var ikke Theas hensikt da hun ba oss dele hennes historie.Tvert imot.

Selv om Thea etter hvert fikk vite at hennes celleprøver var feiltolket, og at hun fikk diagnosen over ett år for sent, var hun likevel sterkt opptatt av at vi andre må ta celleprøve. Gjør vi ikke det, kan ikke celleforandringer oppdages. Å oppdage celleforandringer før det utvikler seg til kreft, redder liv. Hadde det ikke vært for Livmorhalsprogrammet, hadde 1000 kvinner fått livmorhalskreft i Norge hvert år, i stedet for rundt 300 som i dag.

Reddet liv

Theas engasjement førte i 2015 til at over 6000 flere unge tok celleprøve. Kreftregisteret anslår at 150 flere unge kvinner kan ha unngått kreft i fremtiden som følge av #sjekkdeg-kampanjen. Det er mange unge kvinner som nå er gitt gode fremtidsmuligheter takket være at de tok celleprøve. I stedet for å gå gjennom cellegift- og strålebehandling, plages med smerter og senskader som følger av livmorhalskreft, kan disse kvinnene nå følge drømmene sine. De kan studere, reise, jobbe, få barn, gifte seg, og kjøpe leilighet: alt det som Thea hadde lyst til.

Må sikre kvalitet

Hvert år blir det tatt om lag 400.000 celleprøver. De aller fleste blir riktig tatt og analysert. Men noen ganger svikter det. En feiltolkning er en for mye. Når kvinner gjør jobben sin med å gå og sjekke seg, må også resten av systemet gjøre jobben sin. Kvaliteten på prøvetaking og analysen må rett og slett bli bedre.

Derfor er det helt i Theas ånd at vi i tillegg til å få flere til å ta celleprøve, også jobber for et forbedret system som sikrer kvalitet i alle ledd.

Pasientens prøvehistorikk kan redde liv. Laboratorier som analyserer celleprøver og HPV-tester må ha tilgang til hverandres svar og hva som har vært pasientens prøvehistorikk. Dette er essensielt for riktig oppfølging av kvinnene som har tatt celleprøver.

I dag er det bare Kreftregistret som har all celleprøvehistorikk om en pasient, og de kan ikke dele den. Sånn kan vi ikke ha det. Det kan ikke være slik at lovverket står i veien for at pasientens historikk og at tidligere celleprøver er tilgjengelig.

En annen løsning vil være raskest mulig å få på plass den elektroniske journalen der alle dine helseopplysninger blir registrert og samlet på samme sted – uansett hvor de kommer fra.

En sjelden gang skjer det en feil, men som Thea sa: Du må ikke la det stoppe deg.

«Jeg håper så inderlig du velger å ta en celleprøve. At du velger å gjøre det du kan for å forbli kreftfri hele livet ditt. Det koster så lite, og kan endre så mye», skrev Thea på Kreftforeningens blogg.

Vi fortsetter å forvalte arven etter Thea. Vi sprer hennes oppfordring om å sjekke seg, men vil også jobbe for at systemet og kvaliteten rundt prøvene skal være best mulig.