Marius (21) og Renate (33) stilte opp på TV 2 for å gi arbeidsledige et ansikt. Det fikk enorme konsekvenser for dem

Kort tid etter at TV 2 publiserte intervjuer med Marius Vigre og Renate Andreassen, besluttet NAV å stoppe utbetalingen av arbeidsavklaringspengene deres.

I fjor ba TV 2 arbeidsledige over hele landet om å ta kontakt. 550 personer ble rekruttert. Fellesnevneren deres var at de oppfattet seg som arbeidsledige og at de søkte jobber aktivt.Hensikten med prosjektet «arbeidsledighetens ansikter» er å finne ut hvordan det er å være arbeidsledig i NorgeUnderveis i arbeidet ble det oppdaget at mange av de 550 ikke e