Marius (21) og Renate (33) stilte opp på TV 2 for å gi arbeidsledige et ansikt. Det fikk enorme konsekvenser for dem

Kort tid etter at TV 2 publiserte intervjuer med Marius Vigre og Renate Andreassen, besluttet NAV å stoppe utbetalingen av arbeidsavklaringspengene deres.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I fjor ba TV 2 arbeidsledige over hele landet om å ta kontakt. 550 personer ble rekruttert. Fellesnevneren deres var at de oppfattet seg som arbeidsledige og at de søkte jobber aktivt.

Hensikten med prosjektet «arbeidsledighetens ansikter» er å finne ut hvordan det er å være arbeidsledig i Norge

Underveis i arbeidet ble det oppdaget at mange av de 550 ikke er den del av den offisielle ledighetsstatistikken til NAV. Det til tross for at de oppfatter seg som arbeidssøkere og sender meldekort til NAV.

Grunnen til at mange arbeidssøkere i Norge ikke inkluderes i ledighetsstatistikken er at de går på en ordning som heter arbeidsavklaringspenger.

Ytelsen skal gis til personer som på grunn av sykdom har minimum 50 prosent nedsatt arbeidsevne. TV 2 viste i januar hvordan over halvparten av personene på arbeidsavklaringspenger (AAP) får beskjed av NAV om at de er arbeidssøkere, uten å inkluderes i statistikken over arbeidsledige.

Søkt over 100 jobber

Renate Andreassen fra Moss og Marius Vigre fra Nærbø stilte opp i reportasjer der TV 2 satte søkelyset på de offisielle ledighetstallene i Norge.

Begge har vært mottakere av arbeidsavklaringspenger i lang tid.

– Jeg har søkt langt over hundre jobber, forklarte Marius.

– Jeg kunne ha begynt å jobbe i går, sa Renate.

NAVs kunnskapsdirektør, Yngvar Åsholt, har tidligere understreket at mottakere av arbeidsavklaringspenger ikke er med i statistikken fordi de ikke umiddelbart kunne gå ut i arbeid.

– Personer på AAP har et mer omfattende bistandsbehov. Dette er ikke noe forsøk på å skjule situasjonen på arbeidsmarkedet ved å publisere for lave tall, sa han.

NAV stopper ytelsen

Renate ødela kneet sitt i 2012, noe som gjorde det umulig å fortsette i jobben som servitør. Da sykemeldingsperioden utløp, havnet hun på arbeidsavklaringspenger.

Hun er klar på at hun er frisk nok til å jobbe, noe hun ifølge seg selv har fortalt til NAV.

– Jeg søker jobber hele tiden. Og så er jeg så heldig at jeg har kommet inn på et tiltak gjennom Din Utviklking, som er karriereveiledning, fortalte Renate TV 2 i januar.

– Men du er jo syk ifølge NAV?

– Ja, ifølge NAV ja, men ikke ifølge meg selv. Jeg er 100 prosent frisk, sa hun.

Marius' inngang til AAP var en slankeoperasjon i 2014. Nå er han igjen klar for å jobbe.

– Jeg har aldri lagt skjul på at jeg er frisk nok til å jobbe, sier han.

Marius' vedtak om AAP varte til september i år. To dager før Renate ble intervjuet på TV 2, fikk hun forlenget sin AAP-periode til februar 2018.

NAV stopper ytelsen

Etter reportasjene på TV 2, ble begge kalt inn til møter på sine lokale NAV-kontorer. For Renates del stoppes arbeidsavklaringspengene om tre måneder etter en friskmeldingsperiode. I referatet fra møtet i NAV Moss, heter det:

«Du sa på TV 2 at du var frisk og kunne søke arbeid. Du ble dermed kalt inn til dette møtet. NAV vurderer at du har rett i at du er frisk og kan søke arbeid, og vi vil stanse arbeidsavklaringspengene dine».

For småbarnsmoren er dette krise. I Norge kan man ikke overføres fra AAP til vanlig ledighetstrygd, dagpenger. Normalt ville hun fått ytelsen økonomisk sosialhjelp, men det er ikke aktuelt for Renate fordi hun er gift. Dermed må ektemannen forsørge hele familien med én inntekt.

– Det er så mange tanker som surrer i hodet mitt. De setter meg i en veldig vanskelig situasjon, sa Renate kort tid etter møtet med NAV i Moss.

– En hevnaksjon!

I Marius' tilfelle ble arbeidsavklaringspengene stanset umiddelbart. Han har arbeidspraksis tre dager i uken via NAV. Nå har han fått beskjed om å søke rehabiliteringspenger for de dagene han er i arbeidspraksis.

– Det er et slag i trynet. For min del betyr det at jeg får 300 kroner pr. dag jeg deltar på et arbeidsmarkedstiltak. Det betyr at utbetalingene mer enn halvveres, sier han.

Renate er ikke i tvil om hvordan hun opplever vedtaket fra NAV.

– Jeg føler at dette er en hevnaksjon. I verste fall må jeg selge alt jeg eier og har, sier hun.

– Usmakelig

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) reagerer etter å ha hørt historiene til Marius og Renate.

– Jeg synes det er usmakelig å straffe personer som står frem og synliggjør en systemfeil. Dette viser at NAV ikke gjør jobben sin, som er å gi den nødvendige oppfølgingen til personer som sliter.

– Og galskapen får fortsette når folk holder kjeft. Dermed blir ingen politisk oppmerksomhet eller debatt omkring dette, sier Lundteigen.

Sveinung Rotevatn (V) har følgende kommentar:

– Dersom det er slik at folk forteller noe offentlig, som de også har sagt til NAV, så bør det jo være det de har sagt til NAV i utgangspunktet som gjør at du havner i riktig ordning, ikke eventuelt hva du sier til TV 2.

Advokat Jon Wessel-Aas mener det er veldig uheldig om det er slik at disse personene har sagt det samme til NAV som de nå sier til TV 2.

– Da er det sånn at det disse personene har fortalt til NAV hele tiden, det reageres det først på når de står fram i offentligheten og avslører dette problemet i systemet. Det vil innebære at andre ikke tør å stå frem med det samme, sier han.

Vågeng: – Nye opplysninger

På spørsmål om Marius og Renate mister arbeidsavklaringspengene fordi de stilte opp på TV 2, svarer NAV-direktør Sigrun Vågeng følgende:

– Nei, det er ikke bakgrunn av det. Enkelt sagt er saken den at det har kommet frem nye opplysninger som disse to selv har bekreftet i møter med NAV: De er friske og kan begynne å jobbe. Da kvalifiserer de ikke lenger til denne typen ytelser. Da skal de ha en annen oppfølging fra NAV, sier hun.

– Men de fortalte NAV at de var friske og fikk fortsatt arbeidsavklaringspenger. Så stod de frem på TV 2, og så blir de fratatt pengene. Hvordan forklarer du det?

– Det er mulig det har vært ulike tolkninger av saken – det vet ikke jeg. Det viktigste nå er at disse har sagt at de er klare for arbeid når de får et tilbud. Det er en god ting at de ikke trenger å motta AAP.

– Kommunikasjonssvikt

– Poenget er at de har sagt til NAV at de er klare for arbeid. Er vi vitne til en systemsvikt her?

– Jeg tror ikke det er en systemsvikt, men i beste fall en kommunikasjonssvikt. Det viktige nå er at NAV i samtaler med dem får bekreftet at det har kommet nye opplysninger. Når sånne ting skjer, er vi pliktige til undersøke det – akkurat som at de er pliktige til å forklare oss hvordan situasjonen er.

– Vi jobber vi med å hjelpe Renate og Marius ut i arbeid raskest mulig, sier Vågeng.