FEILTOLKET: Thea Steen døde sommeren 2016. Hun fikk to ganger beskjed om at celleprøvene var normale, men i ettertid viser det seg at prøvene var feiltolket og hun fikk dermed kreftdiagnosen 1,5 år for sent.
FEILTOLKET: Thea Steen døde sommeren 2016. Hun fikk to ganger beskjed om at celleprøvene var normale, men i ettertid viser det seg at prøvene var feiltolket og hun fikk dermed kreftdiagnosen 1,5 år for sent. Foto: Kaja Kirkerud TV 2

Slik skal de fange opp flere krefttilfeller

– En celleprøve er ikke 100 prosent sikker, sier leder av Gynkreftforeningen.

TV 2 fortalte søndag om Thea Steen (26) som fikk diagnosen livmorhalskreft 1,5 år for sent, fordi celleprøvene hun tok ble feiltolket to ganger.

Steen er ikke alene.

Én fjerdedel av kvinnene som hvert år får livmorhalskreft har fått beskjed om at de har normale celleprøver.

Utfordrende

Ameli Tropé er leder for livmorhalskreftprogrammet i Kreftregisteret.

Hun sier til TV 2 at det jobbes kontinuerlig med å sikre at systemet og metoden som skal fange opp celleforandringer er god nok.

– Vi gjør alt vi kan for å bli bedre. Det er flere feilkilder som gjør at ikke alle kvinner blir fanget opp. Det er kan blant annet være prøver som inneholder for mye blodceller, og det kan være prøver som har betennelsesceller og som derfor gjør den vanskelig å tolke, sier Tropé til TV 2.

Det kan også være tilfeller hvor det er for få celler som er forandret, til at man klarer å oppdage forandringene ved analysen.

Hun understreker at ingen medisinsk prøve er perfekt. Det er flere konkrete tiltak det nå jobbes med å forbedre, slik at man kan fange opp flere krefttilfeller blant norske kvinner.

Ett av tiltakene er en helt ny prøve – som tester direkte for HPV-virus.

– Det er en mer følsom prøve. Men det er arbeid som ikke kan innføres over natten. Det må kvalitetssikres i alle ledd, slik at vi gjør det best mulig. Men i fremtiden tror jeg det vil føre til at vi får færre tilfeller, sier Tropé.

Hvert år får 300 norske kvinner diagnosen livmorhalskreft. De siste årene har offentlige helsemyndigheter, Thea Steen og Kreftforeningen jobbet for å få flere unge kvinner til å ta celleprøve.

Men som TV 2 fortalte søndag er det cirka 70 kvinner som hvert år får diagnosen, tross beskjed om at celleprøvene var helt normale.

Kreftregisteret sier det er flere momenter som kan forbedres.

– Man må få bedre oversikt over tidligere prøver kvinnen har tatt. Man må også bli bedre til å tolke selve prøven, samtidig som de som tar prøven må bli bedre til det, sier Tropé.

Dagens system mener hun kan kvalitetssikres i flere ledd.

– Det gjelder både i laboratoriet og hvordan man sender ut svar, sier Tropé.

Har du opplevd lignende? Ta kontakt med vår journalist på epost.

Må forbedres

Leder i Gynkreftforeningen, Jeanette Hoel sier til TV 2 at det er viktig å huske at en celleprøve ikke er 100 prosent sikker.

Leder i Gynkreftforeningen, Jeanette Hoel. Foto: TV 2
Leder i Gynkreftforeningen, Jeanette Hoel. Foto: TV 2

– Det er viktig å bli bevisst hva en celleprøve faktisk kan fange opp. Det er dessverre slik at ingen prøver er 100 prosent sikre, og vi vet at både hvordan prøven er tatt og hvordan den blir analysert kan spille inn på resultatet, sier Hoel til TV 2.

Hun mener det er viktig at kvinner selv er bevisst andre symptomer på livmorhalskreft.

– Det er viktig å ta diffuse underlivsplager på alvor, som blant annet uregelmessige blødninger og magesmerter, sier Hoel.

Men hun etterlyser også et bedre system og metode for å unngå at celleprøver fra norske kvinner blir feiltolket.

– Vi vet at det finnes metoder som kan kvalitetssikre og bedre resultatene av prøvene. Jeg håper myndighetene vil se nærmere på disse metodene og igangsette tiltak, sier Hoel.

Tove Steen, Theas mor sier hun både er stolt og rørt over at datterens arbeid lever videre.

– Hun hadde ønsket å jobbe for å at ting skal være best og tryggest mulig, sier Tove Steen.

Hun er klokkeklar på at det viktigste for norske kvinner å ta celleprøve hos legen.

– Det å ikke ta celleprøve er jo det som er farlig, sier Steen.

Livmorhalskreft og livmorhalsprogrammet :

Kvinner mellom 25-69 år får hvert tredje år en påminnelse om å ta celleprøve fra livmorhalsen. Prøven blir analysert for celleforandringer og forstadier til kreft.

68% av kvinnene tar celleprøver jevnlig, man har sett en økning blant unge kvinner etter Thea Steens blogg og #sjekkdeg-kampanjen.

Rundt 300 kvinner får livmorhalskreft årlig, 100 dør av sykdommen.

Av de 300 kvinnene har litt over halvparten ikke tatt prøver.

Rundt 70 kvinner som får påvist kreft hvert år, har tatt prøver, men fått beskjed om at alt er normalt ved siste 3 års intervall viser tall fra Kreftregisteret.

Det tas årlig rundt 400 000 celleprøver i Norge. 4000 kvinner får behandling for forandringer og forstadier.