Regjeringen og de borgerlige samarbeidspartiene er enige om en storsatsing på tog som en del av Nasjonal transportplan (NTP). Det kom frem på en pressekonferanse torsdag formiddag på Oslo S.

– Vi har kommet til enighet om rammene til en ny Nasjonal transportplan, fortalte statsminister Erna Solberg (H) på pressekonferansen.

Hun fortalte at planen hadde fokus på sikkerhet, næringsliv og klimavennlighet.

Totalt skal det brukes rundt 1000 milliarder kroner over de neste 12 årene.

– Dette er historisk, det er et kjempesvært beløp, men det er viktig for meg å si at det ikke bare er et spørsmål om milliarder når vi skal bygge samferdsel fremover. Det er også viktig hvilken retning vi har, og hva vi prioriterer, men også de reformene vi gjennomfører, sa Erna Solberg.

Statsministeren pekte på at dette var en av de viktigste satsingspunktene for denne regjeringen de siste fire årene, som hele landet har kunnet nyte godt av.

– Dette er en veldig omfattende plan, og det gjenstår en del som vi ikke er ferdige med. Planen skal bidra til mer effektiv transport, verdiskaping og en mer klimavennlig fremtid. Planen vil bli lagt fram i sin helhet før påske, sa Solberg.

– Tidenes satsing

Finansminister Siv Jensen (Frp) lover også at de store veiene rundt i landet skal bli både tryggere og bedre, og ønsker dessuten å gjøre strekningene kortere.

– Dette er tidenes satsing på samferdsel. Aldri tidligere har vi lagt opp til å bruke så mye penger på vei, bane, luftfart og kyst. Vi skal bygge landet videre, sa Jensen på pressekonferansen.

En ny togtunnel under Oslo blir den viktigste nøkkelen til å bygge ut togtilbudet i resten av landet, fastslår Venstre-leder Trine Skei Grande.

Grande sier Venstre har fått gjennomslag for landets største jernbaneprosjekt gjennom tidende.

Hun peker på at 45 prosent av alle de om lag 1.000 milliarder kronene i NTP skal gå til investeringer i jernbane, og at det er dermed tidenes grønneste og mest framtidsrettede samferdselsprosjekt.

– Jernbane blir det viktigste og mest attraktive transportmiddelet mellom våre byer. En ny togtunnel under Oslo blir nøkkelen til å bygge ut togtilbudet i resten av landet.

– Det er tidenes grønneste og mest fremtidsrettede nasjonale transportplan som vi kommer til å legge frem. Det vil bli enklere og raskere å reise miljøvennlig. Stadig flere vet vi i dag ønsker å reise med tog, og vi er glad for at vi nå får til en nasjonal transportplan der jernbane blir den viktigste og mest attraktive transportmåten til og fra alle byene våre, sa Grande.

Knut Arild Hareide (KrF) forklarte også om det han kalte «barnas transportplan», en satsing som ikke er ferdigforhandlet, men som er viktig for Hareide. Denne skal sikre færre dødsfall i trafikken, og sikre de minste i trafikken.

– Den gir et perspektiv for de mykeste trafikantene, som gir barnas perspektiv for skolevei.

Ny Oslotunnel

TV 2 kunne allerede onsdag fortelle at de fire partiene er enige om å sette av 15 milliarder kroner i planperioden til ny Oslotunnel. Den er planlagt ferdig i 2032, og Jernbanedirektoratet anbefalte i fjor politikerne å gi grønt lys til prosjektet.

Den nye Oslotunnelen blir nerven i det Jernbanedirektoratet kaller Oslo-navet, og helt nødvendig for å kunne øke trafikken inn til Oslo.

I tillegg gir de borgerlige partiene nå også grønt lys for bygging av dobbelspor på det ytre Intercity-triangelet helt til Lillehammer, Halden og Skien. Prislappen for dette er 52 milliarder kroner.

Den nye jernbanen vil mer enn halvere reisetiden fra Hønefoss til Oslo fra dagens reisetid. Prosjektet skal bygges sammen med ny E16 mellom Skaret og Hønefoss. Prislappen er på omlag 20 milliarder.

Det skal brukes 928,7 milliarder kroner på samferdselsformål de neste 12 årene. De første seks årene legges det opp til at bevilgningene skal øke hvert år med 3,4 milliarder kroner per år. De siste seks årene skal bevilgningene øke med 2,7 milliarder kroner per år.

Hele Nasjonal transportplan presenteres fredag før påske.

Under et besøk i Bodø tirsdag slapp statsminister Erna Solberg nyheten om at hun lover 2,4 milliarder kroner til flytting og bygging av ny flyplass i Bodø. Staten bidrar med 2,4 milliarder. Avinor legger 1,4 milliarder i potten, og eiendomssalg vil bidra med 1,4 milliarder kroner.

TV 2 / NTB