De borgerlige lover storsatsing på tog

Gir etter det TV 2 erfarer grønt lys til ny Oslotunnel og dobbeltspor til Lillehammer, Skien og Halden.

Som TV 2 meldte mandag er de fire borgerlige partiene i prinsippet enige om prioriteringene i transportplanen for de neste tolv årene. Samlet skal de bruke 928,7 milliarder kroner på samferdsel.

Torsdag planlegger de fire partilederne i Høyre, Frp, KrF og Venstre å presentere en av de aller største satsingene, nemlig jernbaneprosjektene på Østlandet.

Ny Oslotunnel

Etter det TV 2 erfarer er de fire enige om å sette av 15 milliarder kroner i planperioden til ny Oslotunnel. Den er planlagt ferdig i 2032 og Jernbanedirektoratet anbefalte i fjor politikerne å gi grønt lys til prosjektet.

– Vi har tilrådd at den skal bygges sånn at den er ferdigtidlig på 2030-tallet, den tida tror jeg vi trenger for å planlegge og gjennomføre prosjektet på en god måte, men den må komme så raskt som mulig, fordi den er en viktig del av grunnlaget for å utvikle togtilbudet, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger til TV 2.

Den nye Oslotunnelen som nå for første gang får grønt lys, er nerven i det Jernbanedirektoratet kaller Oslo-navet, og helt nødvendig for å kunne øke trafikken inn til Oslo.

– Det er fullt og mer enn fullt i Oslotunnelen når vi setter på den trafikken som kommer som en følge av to tog i timen i Intercity-området. Og med det lokaltogtilbudet vi har nå er det absolutt fullt, da blir det større sårbarhet for forsinkelser, så det er viktig å komme i gang raskt med planleggingen og få gjennomført det prosjektet vi har tilrådd på begynnelsen av 30-tallet, sier Enger.

Vil bygge hele Intercity-triangelet

Når Oslotunnelen er på plass, planlegger de fire partiene også at hele Intercity-triangelet på Østlandet skal stå ferdig.

Transportetatene anbefalte for ett år siden i første omgang bygging til av dobbeltspor til Fredrikstad, Hamar og Tønsberg.

– Vi ønsker å bygge hele Intercity-triangelet, men vi hadde en økonomisk ramme å prioritere innenfor, og det var riktig å prioritere byggingen av Oslotunnelen før Intercity. Vi rangerte utbyggingen etter samfunnsøkonomisk nytte og da var det naturlig at Oslotunnelen kom først, sier jernbanedirektøren..

Etter det TV 2 erfarer gir de borgerlige partiene nå også grønt lys for bygging av dobbelspor på det ytre Intercity-triangelet helt til Lillehammer, Halden og Skien. Prislappen for dette er 52 milliarder kroner.

Ringeringsbanen

Det blir også bygging av Ringeriksbanen, som etter det TV 2 erfarer vil starte i 2021 eller 2022. Det er noe senere enn opprinnelig antatt, fordi planleggingen ikke er ferdig.

Den nye jernbanen vil mer enn halvere reisetiden fra Hønefoss til Oslo fra dagens. Prosjektet skal bygges sammen med ny E16 mellom Skaret og Hønefoss. Prislappen er på omlag 20 milliarder.

– Genistreken

De fire partiene er også enige om å sette av 1,5 milliarder kroner til å starte planleggingen av en sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, lokalt betegnes strekningen som Grenlandsbanen.

– Det er ikke lenge siden vi la frem planen for det som ofte kalles genistreken. Først må vi bygge ytre Intercity på Vestfoldbanen, før vi begynner å snakke om sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, men det er et prosjekt vi har anbefalt, sier Enger.