Skal bruke nær 1000 milliarder på vei og jernbane

De fire borgerlige partiene er nær enighet om transportplanen for de neste 12 årene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I all hemmelighet har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen forhandlet med de fire borgerlige partiene på Stortinget i snart fire måneder. Mandag ble stortingsgruppene involvert i forhandlingene som snart er i mål.

– Vi er ikke enige om helheten ennå, men jeg er helt sikker på at vi kommer til en enighet, sier stortingsrepresentant Abid Raja (V) til TV 2.

Enighet om rammene

De fire borgerlige partiene er enige om rammene i den nye transportplanen. Det skal etter det TV 2 erfarer brukes 928,7 milliarder kroner på samferdselsformål de neste 12 årene.

Da fagetatene i transportsektoren la frem sine anbefalinger i fjor, opererte de med tre ulike alternativer:

  • Lav ramme 574 milliarder
  • Dagens ramme 716 millirader
  • Høy ramme 932 milliarder

Dermed legger de fire partiene seg helt i øvre del av hva de fikk anbefalt av fagmyndighetene når transportplanen nå nærmer seg tusen milliarder kroner.

Etter det TV 2 erfarer er rammene i den første seksårsperioden fra 2018 til 2023 på 410,3 milliarder, mens de er på 518,4 milliarder de siste seks årene av perioden fra 2024 - 2029.

Partiene er enige om en opptrappingsplan som betyr at bevilgningene til samferdselsformål skal øke med 3,4 milliarder kroner årlig de første seks årene og med 2,7 milliarder kroner årlig de siste seks årene av perioden.

Mer bompenger

Selv om Fremskrittspartiet sitter i regjering blir det mer å betale i bompenger.

– Vi vil bygge mer vei, så derfor blir det nok det, men det kommer til å bli en reduksjon i bompengeandelen per prosjekt, sier Morten Stordalen (Frp) til TV 2.

Også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen snakker nå om bompengeandel i prosjektene, fremfor samlet nivå, og fremhever at det er viktig med en balanse mellom vei og kollektivprosjekter.

– Noen Frp-ere er veldig glad i bil, andre er glade i bussen sin, sier Solvik Olsen til TV 2.

Mye kollektiv

Etter det TV 2 erfarer er de fire partiene enige om å starte byggingen av ny Oslotunnel for jernbanen.

Det er også enighet om at staten skal ta halvparten av regningen for ny t-bane-tunnel under hovedstaden.

Også en rekke andre kollektivprosjekter er prioritert i planen, som er den største som er laget noen gang i Norge.

Detaljer gjenstår

Selv om svært mye er på plass, er det fortsatt detaljer som gjenstår før de fire partiene inngår forlik om transportplanen.

– I en så stor plan så er det veldig mange ulike elementer som må på plass for at alle partier skal bli fornøyde, sier Nikolai Astrup (H) til TV 2.

Transportplanen legges trolig frem fredag før påske.