ID tyveri er den raskest voksende formen for kriminalitet i den vestlige verden, opplyser Norsk senter for informasjonssikring
ID tyveri er den raskest voksende formen for kriminalitet i den vestlige verden, opplyser Norsk senter for informasjonssikring Foto: Johansen, Erik

Stadig flere nordmenn blir ID-svindlet: Dette er faresignalene

200.000 nordmenn rammes verdt år. – Umulig å forsikre seg mot ID-tyveri, sier Tryg Forsikring.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ny rapport fra Skattetaten og Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) viser at stadig flere nordmenn blir ID-svindlet. Økningen på ID-tyveri går fra 3,9 prosen til 4.2 prosent.

At over 4 prosent av den voksne befolkning er berørt mener Tryg forsikring er alvorlig.

– Vi får nærmere 40 henvendelser i måneden fra kunder som lurer på om de er ID-svindlet, sier leder for Tryg Forsikring i Norge, Espen Opedal.

Drøyt 200.000 personer har opplevd at noen har benyttet deres identitet til å begå straffbare handlinger.

Usynlig kriminalitet

Å være helt forsikret mot ID-svindel sier forsikringsselskapet er en umulig oppgave, men det finnes hjelp å få.

– Å bli utsatt for en trafikkulykke eller vold skjer der og da. En ID- tyv (identitets-tyv) sniker seg innpå deg og kan snu livet ditt opp ned, uten at du merker det før etter dager og uker. Tradisjonelt handlet ID-tyveri om å misbruke stjålet post. Men nå ser vi også at e-postsvindel, og kapring av dine sosiale profiler på nett brer om seg, Opedal.

De «usynlige» tyvene som stjeler identiteten din kan medføre at du får problemer med kredittselskaper og andre som mener du har kjøpt tjenester av dem.

Den tradisjonelle formen for ID-tvveri der brev blir stjålet fra postkassen, lever forsatt i beste velgående, men det er innen digitale medier at ID-tyveriene er størst.

– På nett er det lett å si at man skal være årvåken. Vær observant når du mottar e-post, spesielt med informasjon som forteller at du har vunnet store pengesummer og lignende. Det er lite sannsynlig at du har vunnet gullpotten i et nigeriansk lotteri, om du får e-post om akkurat det, råder Opedal.

Få anmelder forholdet til politiet

Den årlige kartleggingen viser likevel at få anmelder forholdet til politiet. Kun tre av ti opplyser at de har anmeldt tyveriet. Dette er i sterk kontrast til tidligere undersøkelser som viser at 89 prosent ville anmeldt forholdet dersom de faktisk hadde blitt utsatt for ID-tyveri.

Om du har mistanke på at du har blitt utsatt for ID-tyveri, er første steg å kontakte politiet og anmelde saken.

– Velger du å ikke anmelde forholdet, vil du få problemer med kredittselskapene som da vil fortsette å sende deg inkassovarsler. Først når sak er opprettet hos politiet, vil forsikringsselskapene kunne rydde opp.

Rapporten peker blant annet på at politiets raske henleggelser gjør at man ikke har tillit til politiets vilje til å løse sakene.

Faresignalene

Er du usikker på om du har blitt svindlet? Dette er faresignalene du må se etter:

* Du mottar regninger for produkter du selv ikke har bestilt.

* Faktura for kredittkort inneholder ukjente transaksjoner.

* Du mottar bekreftelse på kreditt eller kredittramme uten å ha spurt om det.

* Du mottar varsel om adresseendring

* Du mottar telefon eller brev om kjøp du ikke har gjennomført.

* Du mottar gjenpartsbrev etter kredittsjekk uten selv å ha initiert det.

*Kontroller nøye hvis du får adressert post du ikke forstår grunnlaget for, for eksempel en faktura, et avtaleforslag, etc.

* Kontroller kontoutskrifter fra dine bankkonti, og si fra til banken om det er ukjente transaksjoner

Slik beskytter du deg

Selv om det er umulig å være helt beskyttet mot ID-svindel, er det håp for dem som føler seg utsatt. Trygg Forsikring lister opp enkle grep som kan hindre andre i få tak i din personalia:

•Oppgi kun personlige opplysninger til selskaper du har tiltro til.

•Sørg for at personnummeret ditt aldri er tilgjengelig på internett. F.eks. oppgi aldri personnummer på en CV.

•Makuler eller riv i stykker papirer og kort med sensitive personopplysninger før du kaster det

•Vær forsiktig med å dele personlige opplysninger på sosiale medier.

•Sørg for å sikre datamaskinen og telefonen din med oppdaterte sikkerhetssystemer.

•Skjul pinkoden din når du handler eller tar ut penger i en minibank.

Kilde: Idtyveri.info og Tryg Forsikring (Norsk senter for informasjonssikring)