elias døde av sykehusbakterie:

«Vi hadde 13 fantastiske dager sammen. Jeg skulle bare ønske det var for resten av livet.»

Elisabeth Thorsen visste ikke at det var oppdaget et bakterieutbrudd på sykehuset før etter at lille Elias ble født. 13 dager seinere døde han etter å ha blitt smittet av tarmbakterien.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I stua hjemme i Stavanger ligger ennå to lyseblå tutter merket med «Elias». For mamma Elisabeth D. Thorsen var det en drøm som endelig skulle gå i oppfyllelse.

– Jeg trodde ikke jeg kunne få barn uten hjelp. For oss var det derfor et mirakel. Vi gledet oss kjempemasse og jeg var kjempeivrig. Ting var klart her lenge før han kom til verden, forteller Elisabeth til TV 2.

Men bare få dager etter fødselen, ble gleden snudd til bunnløs sorg. Thorsen fortalte første gang om sønnens dødsfall i Stavanger Aftenblad.

Ble smittet på sykehuset

Lille Elias kom til verden 14. mai 2016 på Stavanger universitetssjukehus. Han veide 1310 gram og var født nesten to måneder for tidlig, men han var frisk og sterk.

– Etter fire dager fikk jeg en telefon ned til sykehushotellet der de fortalte at de hadde lagt Elias på isolat etter funn av bakterien Klebsiella. Men de sa at det kom til å gå fint, sier Thorsen.

Men situasjonen forverret seg, og Elias måtte flyttes til Rikshospitalet.

– Plutselig snudde det etter et par dager. På timen var han helt forandret. Fem på halv tolv den 27. mai sovnet han stille i armene mine, forteller hun.

Bakterieutbrudd

Klebsiella er en vanlig bakterie som finnes naturlig i tarmen til voksne, men kan få alvorlige konsekvenser for tidlig fødte barn. I fjor vår ble 13 tidlig fødte barn i Stavanger og 13 i Trondheim smittet av bakterien. To døde. I tillegg døde et barn på Rikshospitalet etter å ha blitt smittet av samme bakterie.

I april 2016 ble bakterien Klebsiella oppdaget på nyfødtintensivavdelingen på Stavanger universitetssjukehus. Sykehuset informerte om bakterieutbruddet på sine hjemmesider 8. april i fjor. Men foreldrene til Elias fikk aldri denne informasjonen.

– Hadde jeg visst hva slags utfall en slik bakterie kunne få så hadde jeg vel aldri ville føde på det sykehuset på det tidspunktet, sier Thorsen.

Sykehuset: – Forsvarlig

Stavanger universitetssjukehus sier til TV 2 at det var forsvarlig å legge inn nye pasienter på nyfødtintensiven, selv om de på det tidspunktet hadde et bakterieutbrudd.

ELIAS: Hjemme står bare minnene igjen etter Elias. FOTO: TV 2
ELIAS: Hjemme står bare minnene igjen etter Elias. FOTO: TV 2

– Det mener jeg var forsvarlig ut fra at vi isolerte barna med de nyfødte rent for seg og de smitta for seg, sier avdelingssjef for barneklinikken, Kari Gjeraldstveit.

– Er det noe dere kunne gjort annerledes?

– Det er alltid lett å være etterpåklok, men vi prøvde så godt vi kunne å isolere når det stod på, sier hun.

Sykehuset mener også at de gjorde det de kunne for å informere om bakterieutbruddet.

– Vi brukte kommunikasjonsavdelingen vår og la ut informasjon på internett på sus.no (sykehusets nettsider red. anm.) og media fanget opp informasjon og spredte den videre, og det er vel den måten vi kunne spre det på, sier Gjeraldstveit.

– Ville det ikke være naturlig å gi informasjon direkte til de som ble innlagt?

– Når de kommer inn og skal føde, er det ikke så lett å flytte på dem. Det jeg kan si, er at jeg selv hadde en datter som skulle føde i sommer. Selv om hun ikke var i faresonen for å få et for tidlig født barn, så så jeg ikke det som noen grunn for at hun skulle reise bort på fødetidspunktet, sier Gjeraldstveit.

Savnet bedre informasjon

Elisabeth Thorsen er uenig i at informasjonsflyten var god nok. Hun håper sykehuset kan lære av denne saken, slik at andre ikke opplever det samme.

– For oss pårørende og pasienter skal ikke media være en informasjonskilde. Det er ikke der vi skal måtte lese hva som foregår på sykehuset, mener hun.

Også familiens advokat mener sykehuset burde informert Elisabeth direkte.

– Det har vært helt forferdelig for dem. Dette har de tenkt på hver dag døgnet rundt helt siden dette skjedde. Jeg tenker at de i alle fall kunne fått informasjon fortløpende og visst hva som foregikk, sier advokat Svein Ove Balle.

24. februar 2017 skriver Stavanger universitetssjukehus i en epost til TV 2 at alle som hadde innlagt barn på nyfødt intensiv da vi fikk utbruddet, snakket med overlege om dette. Ifølge sykehuset ble det også sendt ut informasjonsbrev om utbruddet til alle foreldre med barn innlagt på nyfødt intensiv i denne perioden. Foreldrene til Elias sier de aldri sett dette brevet.

Etter utbruddet i Stavanger ble to mødre med fare for prematur fødsel flyttet til andre sykehus. Ifølge sykehuset skjedde dette på grunn av kapasitetshensyn, ikke på grunn av bakterieutbruddet.

St. Olavs: Informerer skriftlig

Også på St Olavs hospital i Trondheim ble bakterien Klebsiella oppdaget i april i fjor. I månedsskiftet oktober/november ble det konstatert at de også her sto overfor et utbrudd.

Ifølge sykehuset har alle nyinnlagte pasienter siden da blitt informert om bakterieutbruddet, både muntlig og skriftlig.

– Det tas prøver av barn og de må jo vite hvorfor det tas prøver av barn. De har også fått informasjon i den situasjonen vi er i nå, sier klinikksjef Elisabeth Selvaag ved St. Olavs hospital.

Selvaag forteller at 13 barn ble smittet av Klebsiella-bakterien.

– Fem ble syke, ett av barna døde og fire er nå erklært friske, sier klinikksjefen, som legger til at det døde barnet hadde en sammensatt sykdomstilstand slik at det ikke kan fastslås at bakterien tok liv.

Per i dag er ingen syke av bakterien, men St Olavs hospital tar ingen sjanser og oppretter en såkalt bufferpost.

– Vi ønsker å flytte nye syke inn på et nytt areal vi nå tar i bruk, hvor de minste premature og sykeste nyfødte skal være, opplyser klinikksjefen.

Vil bygge enerom

St. Olavs gjør flere ting på en gang for å forhindre utbrudd av Klebsiella-bakterien. Såkalt smittevask av lokaler, ta i bruk engangsutstyr, innføre restriksjoner på bruk av kjøkken for pårørende.

En tarmbakterie som opptil 15 prosent av befolkningen bærer, men som bare de med dårligst immunforsvar trenger å frykte.

Lederen av Barne– og ungdomsklinikken kan ikke si hvor lenge den midlertidige avdelingen vil bestå, men det foreligger planer om å bygge om Nyfødt intensiv. Dette vil gi enerom, som vil bidra til å redusere risikoen for nye utbrudd.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook