I perioden mellom 2002 og 2014 ble totalt 21 kvinner operert fordi prøver viste at de hadde et farlig gen.

Kvinnene fjernet brystene, eggstokkene eller begge deler – men de skulle ikke ha blitt operert, melder Dagens Medisin.

Feiltolket

Årsaken er at genprøvene ble feiltolket og kvinnene ble kalt inn til operasjon på feil grunnlag.

De to genene BRCA1 og BRCA2 kan føre til økt risiko for arvelig bryst- og eggstokkreft. Kvinner med feil i ett av de to genene fikk frem til 2014 tilbud om operasjon.

Men i 2014 stilte en ansatt ved Oslo universitetssykehus spørsmål ved hvordan en variant av genet BRCA2 ble vurdert. Kvinner med påvist feil fikk på daværende tidspunkt beskjed om at det var «sannsynlig sykdomsgivende», men det viste seg å være feil og ordlyden ble omgjort til «variant av usikker betydning».

Kvinner med sistnevnte ordlyd skal ikke få tilbud om operasjon fordi risikoen for kreftutvikling ikke er like stor. Dermed kunne 21 feilinformerte kvinner slupper det unødige inngrepet.

– Svært beklagelig

Rundt halvparten av kvinnene fikk operert bort både eggstokker og bryst. To av de 21 kvinnene har klaget inn saken til Norsk pasientskadeerstatning.

– Selv om man får påvist en farlig genvariant, så er det ikke sikkert at man blir syk. Det er til slutt opp til pasienten om hun velger å la seg operere eller ikke. Det er fryktelig leit og svært beklagelig ovenfor de kvinnene som er utsatt. Særlig de kvinnene som har hatt komplikasjoner av operasjonen i ettertid. Ingen liker å gjøre feil og det er ofte verre å gjøre feil i helsevesenet enn andre steder, så vi tar ikke lett på dette, sier leder ved Avdeling for medisinsk genetikk, ved Oslo universitetssykehus (OUS), professor Dag Undlien, til TV 2.

Han forklarer at det er flere årsaker til feilen. Én av dem er at genanalysene ble gjort før fusjonen av sykehuset og at rutinene var forskjellige hos de ulike avdelingene for hvordan man tolket og beskrev genvarianter. En annen årsak forklarer Undlien er at medisinsk genetikk er et relativt nytt fagfelt og at kunnskapen stadig utvider seg.

– Genetikken er i lynrask utvikling og vi lærer noe nytt nesten hver dag. Når kunnskapen utvikler seg, så kan vi se tilbake og oppleve at det vi trodde var riktig ikke alltid stemmer. Vi må nesten forvente at revurdering av genvarianter som gjør at tidligere vurderinger fremstår som feil kommer til å skje som følge av ny kunnskap, sier Undlien til TV 2.

Ventet med å varsle

Statens helsetilsyn ble varslet om saken denne uken, nesten tre år etter at feilen ble funnet og endret.

– Det har også vært manglende retningslinjer på hvordan genprøver skal tolkes, og selv med retningslinjer er det vist at ulike laboratorier kan tolke samme variant ulikt. Som en test, har det nylig blitt sendt cirka 100 genvarianter til ulike laboratorium for klassifisering, og resultatene var sprikende. Dette har vi også forklart til Helsetilsynet. At vi ikke meldte fra til Helsetilsynet tidligere har vi ingen unnskyldning for, det var svikt i etterlevelse av interne retningslinjer i OUS. Når det er sagt, så tok vi umiddelbart kontakt med de det kvinnene det gjaldt. Vi tok også kontakt med dem som vurderte å operere seg, sier Undlien.

Totalt har 44 pasienter fått påvist den aktuelle genvarianten, og alle disse har blitt informert om at klassifiseringen av genvarianten er endret, og de har fått tilbud om oppfølging.

– Vi har også sett på våre interne rutiner og vi erkjenner at vi burde gjort ting annerledes. Feilen vi har gjort går jo også tilbake til før OUS-fusjonen, og da hadde de ulike avdelingene ulike rutiner. Det er viktig å presisere at alle som er rammet av denne feilen er kontaktet. Så det er ingen grunn til at andre kvinner som har vært til undersøkelse skal bekymre seg for å ha blitt feiltolket.