Det skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

– Per Sandberg er en dyktig statsråd som tidligere har jobbet mye med innvandrings- og integreringsfeltet på Stortinget. Han kommer garantert til å gjøre en god jobb mens jeg er ute i fødselspermisjon, sier Listhaug.

Listhaug har fødselspermisjon fra 5. mars til og med 2. juli 2017.

– For meg er det viktig å føre en streng og rettferdig asylpolitikk og en integreringspolitikk som stiller tydelige krav. Det skal jeg følge opp i denne perioden. Det viktigste er at vi klarer å holde asyltilstrømmingen under kontroll, sier Sandberg.

Sandberg beholder ansvarsområdet han har i Nærings- og fiskeridepartementet.