Regjeringen, med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i spissen, møtte massiv motstand da den strenge fraværsgrensen ble innført i august 2016.

TV 2 har samlet fraværstallene i videregående skoler for høsten 2016 fra de fleste av landets fylker, og ved å sammenligne med høsten 2015 kan man slå fast at Røe Isaksens pisk har hatt effekt.

I Akershus har timesfraværet gått ned med 33,3 prosent, mens dagsfraværet har sunket med 32,2 prosent. Tidligere er det skrevet om Sør-Trøndelag som har opplevd en nedgang i timesfraværet på hele 44 prosent.

– Var på tide å stille strengere krav

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier tallene bekrefter den positive trenden de har opplevd rundt omkring.

– Vi har sett at fraværet har falt kraftig på mange skoler, selv om vi ikke har endelig fasit enda. Det er flere elever i klasserommene og det viser at fraværsgrensen både er nødvendig og fornuftig, sier Røe Isaksen til TV 2.

I Oslo har de videregående skolene en samlet fraværsnedgang på 18 prosent. Ser man på medianfraværet, altså fraværet til de «vanlige» elevene i midten av fraværsskalaen, har de videregående skolene i hovedstaden opplevd en fraværsnedgang på 31,8 prosent.

– Vi trodde fraværet ville bli mindre, men fallet er nok enda større enn det jeg trodde. Det viser jo at det var på tide å stille litt strengere krav til oppmøte, og at det var en tabbe av de rødgrønne å fjerne muligheten til å ha en fraværsgrense, sier Røe Isaksen.

– Bra for både lærere og elever

Hedmark har 28 prosent nedgang i fravær, mens Nordland-skolenes fravær har gått ned med 33,7 prosent. I Aust-Agder har fraværet gått ned mellom 20 og 30 prosent, og i Rogaland har det falt med 21 prosent.

Kunnskapsministeren sier tillitsvalgte i Utdanningsforbundet og rektorer over hele landet rapporterer om at betydelig flere elever møter opp.

– Det er bra både for lærerne og elevene. Så må vi hele tiden jobbe med å gjøre systemet så lite byråkratisk som mulig, sier Røe Isaksen.

Fraværsgrensen kort forklart:

Elever i videregående skoler mister retten til karakter i et fag dersom de har ugyldig fravær i mer enn ti prosent av timene i faget. Fravær som er dokumentert telles ikke som ugyldig fravær.

Før den nye fraværsgrensen var det slik at hver enkelt lærer vurderte om eleven hadde oppnådd kompetansemålene i faget, og om eleven følgende hadde grunnlag for å få karakter.

I Telemark har timesfraværet og dagsfraværet gått ned med henholdsvis 14,3 og 15,4 prosent, og i Østfold har timesfraværet sunket med 30 prosent. Vest-Agder og Oppland har enda ikke ferdige tall, men indikasjonene viser en betydelig nedgang.

Bekymret for Arbeiderpartiet

I Hordaland gikk timesfraværet ned 27,1 prosent og dagsfraværet ned med 26,7 prosent etter innføringen av fraværsgrensen. Røe Isaksen sier han følger utviklingen knyttet til fraværsgrensen nøye.

– Jeg vil i tett dialog med organisasjonene i sektor fortløpende vurdere om det må gjøres mindre justeringer i regelverket. Men jeg blir bekymret når Arbeiderpartiet nå sier de vil «skrote fraværsgrensen». Det betyr at vi ikke vil ha en klar, nasjonal grense som alle kan forholde seg til, sier Røe Isaksen.

I Sogn og Fjordane har dagsfraværet sunket med 38,4 prosent, mens Buskerud har sett at timesfraværet har gått ned med 22 prosent og dagsfraværet har gått ned med 18,6 prosent.

Nord-Trøndelag oppgir en nedgang på 34 prosent i timesfraværet og 25 prosent i dagsfraværet. I Troms har timesfraværet sunket med 27,6 prosent, og dagsfraværet med 25,1 prosent, mens Finnmark har opplevd at fraværet har gått ned med omtrent 40 prosent. Møre og Romsdal og Vestfold jobber enda med å få fram fraværstallene.

Ikke overbevist

Elevorganisasjonen har kjempet hardt mot den nye fraværsgrensen. På tross av en tydelig nedgang i fraværstallene over hele landet, mener fortsatt Elevorganisasjonens politiske nestleder Rahman Chaudhry at innføringen av fraværsgrensen var et feilgrep.

– Det er fint at fraværet har begynt å gå ned, men problemet er at elever har begynt å miste karaktergrunnlaget. Det finnes ingen bevis for at prestasjon og fullføring går opp når fraværsgrensen har blitt innført, sier Chaudhry.

Han mener fraværsgrensen ikke nødvendigvis har fanget opp de som skulle fanges opp, og tror regjeringen har mistet oversikt over hva som var målet i utgangspunktet.

– Målet er å lære og fullføre skolen, ikke bare være mest mulig på skolen. Elever mister karaktergrunnlaget sitt, og da er ikke veien lang til å falle fra.

Politisk nestleder i Elevorganisasjonen, Rahman Chaudhry. Foto: Rolf Øhman, Scanpix
Politisk nestleder i Elevorganisasjonen, Rahman Chaudhry. Foto: Rolf Øhman, Scanpix

– Rammer mange elever

I mai 2016 demonstrerte flere tusen elever mot innføringen av fraværsgrensen. Rahman Chaudhry, som deltok i demonstrasjonen, sier det ikke er rart at elever kommer på skolen når skolen truer med å ikke gi karakter.

– De som kommer da kan være syke, også ender de opp med å smitte andre elever. Av ulike grunner er de kanskje ukonsentrerte, og forstyrrer sine medelever. Vi får veldig mange henvendelser fra elever om fraværsgrensa, det er den flest klager på eller har bekymringer om. Det er tydelig at den rammer mange elever.

Chaudhry sier fravær i videregående skoler ikke kan fikses med en enkel forskrift, og at en god løsning vil ta flere år.

– Man kan ikke løse et stort problem med en «quick fix». Man må heller ha nok tid til å passe på hver enkelt elev. Man må ha en helsesøster med åpen dør, skolepsykologer som er tilstede og et bedre team rundt eleven.